sobota, 31 stycznia 2015

Zespół Szkół do Skarżyska?

Od dłuższego czasu najwięcej emocji na sesjach Rady Miejskiej w Suchedniowie jest za sprawą oświaty. W poprzedniej kadencji Rady, przewodnim tematem była "Jedynka". W tym roku władze miasta i radni postanowili szukać oszczędności w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza. Otóż na sesji przegłosowali oddanie szkoły do starostwa, za było 8 radnych, 3 się wstrzymało, a 4 było przeciw.
Burmistrz Cezary Błach powyższą decyzję argumentuje sytuacją finansową gminy - budżet wynosi ok. 25 mln złotych, zadłużenie 15,05 mln zł., a więc ponad 60%. Jeżeli chodzi o wydatki, to 95% przeznaczane jest na bieżące utrzymanie gminy i jednostek organizacyjnych, w tym oświaty.
Większość dochodów to tzw. dochody sztywne, które mają swoje odgórnie ustalone przeznaczenie. Dochody własne, którymi gmina może swobodnie dysponować, to ok. 13 mln złotych. Zadłużenie w stosunku do dochodów własnych to prawie 115%.
Zadaniem gminy jest prowadzenie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego. Szkolnictwo ponadgimnazjalne jest zadaniem powiatu. Zespół Szkół do 2005 roku prowadzony był przez powiat. W 2005 roku gmina podpisała porozumienie na podstawie którego przejęła prowadzenie szkoły i jej finansowanie. Gmina dopłaca corocznie do prowadzenia Zespołu Szkół. Obecna sytuacja gminy nie pozwala na zapewnienie odpowiednich warunków kształcenia w szkołach podstawowych, co jest obowiązkiem gminy. W obecnej sytuacji dobrowolnie dokłada do prowadzenia szkoły średniej (zamiast powiatu), gdy tymczasem
w szkołach podstawowych zajęcia w niektórych przypadkach prowadzone są niezgodnie z prawem z uwagi na warunki lokalowe i brak środków.
Obowiązkiem gminy jest w pierwszej kolejności zapewnienie realizacji nałożonych prawem obowiązków i zadań. W tej sytuacji rada podjęła uchwałę o zamiarze rozwiązania porozumienia z powiatem w sprawie prowadzenia Zespołu Szkół. Porozumienie jest umową dwóch stron, które każda może rozwiązać za 8 miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec roku szkolnego. Zmiana organu prowadzącego z gminy na powiat nastąpi więc od 1 września 2016 roku. Wbrew sugestii niektórych osób nie ma tu żadnych podtekstów ani planów sprzedaży obiektów szkoły. Jest to po prostu konieczność.
O zajęcia stanowiska poprosiłem również dyrektora Zespołu Szkół Grzegorza Michnowskiego -
29 stycznia suchedniowscy radni, na wniosek burmistrza Cezarego Błacha, podjęli uchwałę o przekazaniu, z dniem 1 września 2016 roku, Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza powiatowi skarżyskiemu.
Co taka decyzja oznacza dla szkoły i Suchedniowa? Obecny na sesji starosta Jerzy Żmijewski otwarcie zadeklarował, że nie jest zainteresowany dalszym prowadzeniem szkoły, a młodzież rozproszy po istniejących placówkach skarżyskich. Nie oznacza to, rzecz jasna, likwidacji – w swej historii Zespół Szkół już dwukrotnie (w 1986 i 1990 r.) miał być „wygaszany” i z tego względu nie przeprowadził naboru do klas pierwszych, ale wtedy mądre, dalekowzroczne decyzje ówczesnych władz, podejmowane, co warto podkreślić, w znacznie trudniejszej, niż obecnie, sytuacji ekonomicznej, zapewniły ówczesnej młodzieży możliwość kontynuacji kształcenia w naszym mieście. Bo szkoła nie jest dla mnie, nauczycieli, nie jest też dla burmistrza, starosty, czy radnych. Szkoła istnieje dla tego miasta i jego młodych mieszkańców. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu jej pracowników oraz autentycznemu wsparciu dotychczasowych władz, w prowincjonalnym Suchedniowie, zmagającym się ze strukturalnym bezrobociem oraz katastrofą demograficzną, udało się stworzyć szkołę ponadgimnazjalną oferującą kształcenie na poziomie nieosiągalnym dla większości tego typu placówek, nie tylko w naszym regionie. To nie są czcze przechwałki. W ubiegłym roku egzaminu maturalnego nie zdała jedna osoba. W zasadniczej szkole zawodowej ostatni raz nasz absolwent nie zdał kończącego naukę egzaminu zawodowego w 2011 roku… To tylko niektóre dane, ilustrujące osiągnięcia tej szkoły. Warto skonfrontować je z wynikami egzaminów w innych placówkach oświatowych – również tych, które starosta reklamował obserwującej z niedowierzaniem przebieg sesji młodzieży. Ale sukces rzadko jest dziełem przypadku. Przed kilku laty wdrożyliśmy rozwiązania, dzięki którym zdecydowana większość uczniów kończy szkołę, posiadając kwalifikacje nie w jednym, lecz w co najmniej dwóch zawodach – i to bez zaangażowania choćby złotówki z budżetu gminy! Tym bardziej zdumiewa niefrasobliwość radnych, bez zastanowienia głosujących za propozycją burmistrza, uzasadnioną jedynie koniecznością zaoszczędzenia kwoty rzędu 500 tys. złotych rocznie, bez której rzekomo nie będzie możliwe wdrożenie ambitnych projektów rozwojowych.
Nie neguję faktu, że szkoła kosztuje więcej, niż gmina otrzymuje z budżetu państwa na jej prowadzenie. Ale tak dzieje się również w przypadku innych suchedniowskich placówek oświatowych. Podobnie powiat skarżyski dopłaca i będzie dopłacać do szkół, w których młodzi suchedniowianie mieliby kontynuować kształcenie. Z pełną odpowiedzialnością muszę jednak stwierdzić, iż zaprezentowane przez burmistrza wyliczenie dokładanej przez gminę kwoty opiera się na wątpliwych przesłankach. W trakcie sesji (a wcześniej na obradach komisji oświaty) wskazywałem na słabe punkty tej argumentacji, przede wszystkim związane z koniecznością dalszego finansowania (bez względu na to, czy szkoła będzie dalej istnieć, czy nie) hali sportowej. I to bez otrzymywanej dotychczas na każdego ucznia subwencji oświatowej, która w przypadku zaakceptowania proponowanych rozwiązań trafi do kasy powiatu… Zdumiewające jest, że ani burmistrz, ani nikt z radnych nie odniósł się w jakikolwiek sposób do moich argumentów, nie było pytań, wątpliwości, choćby śladu czy pozorów zainteresowania. Co więcej, w trakcie dwugodzinnej dyskusji na forum rady miejskiej, toczonej pomiędzy mną a starostą i burmistrzem, nikt z radnych … nie zabrał głosu! Dopiero bezpośrednio przed głosowaniem Pani Przewodnicząca podjęła próbę zarekomendowania projektu uchwały, wykazując się jednak kompletną nieznajomością omawianej problematyki.
Mimo to wciąż wierzę, że władze miejskie zechcą na serio zapoznać się z zagadnieniem dalszego funkcjonowania w Suchedniowie szkoły ponadgimnazjalnej – szkoły mogącej stać się wizytówką miasta, na zaś kłopotliwym problemem do pozbycia się w pierwszej kolejności po przejęciu władzy. Jest jeszcze dużo czasu na zażegnanie ewentualnych skutków tej pochopnej decyzji. Dlatego w najbliższych dniach pozwolę sobie zamieścić na tym blogu garść istotnych informacji, które z oczywistych względów nie zmieszczą się w tym krótkim wystąpieniu, a które – mam nadzieję, umożliwią suchedniowianom wyrobienie własnego zdania w omawianej kwestii.
W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom naszego miasta, na czele z Panią Poseł Marią Zubą, którzy uczestnicząc w obradach rady miejskiej, wyrazili stanowczy sprzeciw wobec nieprzemyślanego i nieprzygotowanego projektu uchwały, nie rozwiązującego żadnego z problemów naszej gminy, a stawiającego pod znakiem zapytania przyszłość suchedniowskiej oświaty. Mam również okazję i niekłamaną satysfakcję podkreślić, że jestem dumny z postawy moich uczniów i absolwentów, organizujących w ostatnich dniach, w sposób całkowicie spontaniczny i absolutnie niesterowalny, akcję obywatelskiego sprzeciwu wobec planów zmierzających do degradacji społecznej tkanki naszego miasta. Wasze dojrzałe, mądre wypowiedzi w trakcie sesji stanowiły potwierdzenie sensu naszej codziennej pracy oraz sukcesu edukacyjnego i wychowawczego szkoły, która – zdaniem burmistrza, starosty i większości radnych, nie jest nikomu potrzebna.
Grzegorz Michnowski, dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie.

85 komentarzy:

 1. Ja nie wyobrażam sobie że miałabym iść do gorszej szkoły tylko przez to że gmina podjęła decyzję "przeniesienia" nas do Skarżyska. To chore i zastanawiam się dokąd to dalej zmierza.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tyle się mówi od wielu, wielu lat o wyrównywaniu szans edukacyjnych dla młodzieży z uboższych rodzin. Czy p. burmistrz o tym nie słyszał? Dlaczego odbiera on im szansę ? Czy ta młodzież jest ulepiona z innej gliny i nie zasługuje na dobry start w życiu ?

   Usuń
  2. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przyjmowano program profilaktyczny przeciwdziałający narkomanii. Jak to się ma do decyzji o zamknięciu Zespołu Szkół jaka zapadła na tej samej sesji ? Niedopuszczalne jest niszczenie tego, co dobre i jest to dobro społeczności lokalnej. Nie trzeba chyba nikomu przypominać, że to szkoła kształtuje młodego człowieka. Burmistrz powinien brać przykład od swojego poprzednika, burmistrza Tadeusza Bałchanowskiego, który uważał, że szkoła ta jest potrzebna. Na szczęście Zespół Szkół ma mądrego Dyrektora i odważną młodzież, która pokazała jaki drzemie w niej potencjał. Wierzę, że mieszkańcy Suchedniowa to ludzie światli i z mądrością życiową, i że nie zgodzą się na likwidację szkoły, czemu dali już swój wyraz na ostatniej sesji.

   Usuń
  3. Panie burmistrzu, jaki cel miały stypendia SKS-u przyznawane przez pana uczniom naszej szkoły, skoro teraz próbuje im pan odebrać szansę na dalszy rozwój w placówce, którą ci uczniowie sami sobie wybrali ? Może i te stypendia pan im odbierze, to pan jeszcze trochę zaoszczędzi ? Jak pan mógł nie poinformować Dyrektora szkoły o zamiarze likwidacji szkoły ? Nie liczy się pan z ludźmi, to działanie bardzo krótkoterminowe, tak jak lansowanie się przed wyborami. Wszyscy to znamy i mam nadzieję, że wszyscy wyciągną z tego wnioski. Jeśli pan nie wie, to przypominam, że nie żyjemy w systemie totalitarnym. Radni Suchedniowa chyba mają wolną wolę i swoje zdanie ? Chwała za to tym, którzy potrafili je wyrazić i głosowali przeciw zamknięciu Zespołu Szkół: p. Odelskiemu, p.Ślęzakowi i dwóm paniom, których nazwisk, przepraszam nie znam, ale dziękuję z całym szacunkiem dla Państwa odwagi i samodzielności decyzji. Pan burmistrz powinien zainteresować się sytuacją w oświacie i doczytać parę faktów; szkoły technikalne i zawodowe, takie jak Zespół Szkół cieszą się największą popularnością wśród młodych ludzi i są oblegane w całym kraju. Ponadto za chwilę będzie więcej uczniów, trzeba tylko spojrzeć na statystyki szkół podstawowych i gimnazjalnych, ale do tego trzeba trochę chęci........ Zespół Szkół jest i będzie potrzebny, o czym mam nadzieję zadecydują wkrótce mieszkańcy tego miasta.

   Usuń
  4. uwierzcie mi drodzy młodzi ludzie, że owe stypendia miały na celu pomóc wam w waszym rozwoju. Pamiętajcie o tym kto je przygotował , a przecież wymagało to pewnego wysiłku. Czy poprzednie władze miasta dbały o was? To poprzedni zarząd spowodował, że jesteśmy w takim a nie innym miejscu. Obecny burmistrz musi zmierzyć się z niełatwym zadaniem dotyczącym ogromnego zadłużenia gminy. Mam nadzieję, że zespół szkół pozostanie w Suchedniowie. Jest to ważne dla rozwoju miasta. Należ zrobić wszystko, aby Starosta Suchedniowianin) nie doprowadził do jej zamknięcia. PS. Proszę Pana Dyrektora Oxford o ważenie słów. Znacznie więcej można osiągnąć wyrażając się grzecznie z użyciem argumentów, niż atakując na oślep.

   Usuń
 2. Najlepsza szkoła do jakiej chodziłem.Bezsensem by to było gdyby miasto nie miało 3 etapów kształcenia.Głupstwem by to było zostawić ten sam budynek bez uczniów i nauczycieli przecież musieli by ten budynek opłacać.Nie wyjdą z długów no sorry :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Nie potrafię zrozumieć zachowań naszych przedstawicieli. Pozbawiają się naszej szkoły jak nic nie wartego śmiecia. Tyle ludzi płakało (w tym wszyscy uczniowie i nauczyciele) ale oni nic sobie z tego nie robili.
  Pan Starosta pięknie opowiadał o tym, że jak będzie trzeba to doda nowy kierunek, ale nie pomyślał on jak i władze, ŻE MY NIE CHCEMY NIGDZIE IŚĆ. NIGDZIE!
  mam nadzieję, że ktoś pójdzie po rozum do głowy i przestanie działać na złość naszej szkoły, bo osoby uczęszczające do Zespołu Szkół świadomie podejmowały decyzje, w którym miejscu chcą się uczyć, nie po to aby teraz traktować ich jak śmieci, które trzeba usunąć.
  Tak teraz nad tym myślę, że niektóre z osób, które powinny dbać o Suchedniów i stać za naszą szkołą murem, są na nieodpowiednim miejscu i chyba minęły się ze swoim powołaniem.
  Panie burmistrzu, nie wiem czy Pan to przeczyta ale szczerze to nie musi Pan:) W końcu oszczędzamy nie tylko pieniądze, ale również czas ;)
  Powinien się Pan wstydzić, jest Pan znieczulony na krzywdę ludzką. Nie rozumiem po co obiecywał Pan niebo, żeby teraz je palić. Myślę, że nadawałby się Pan idealnie na Jezusa, w końcu sąd ostateczny dla naszej szkoły był dzisiaj, Jezusie Błach!:)))))))))

  NIE CHODZISZ DO SZKOŁY? ŹLE! CHODZISZ, TO URZĄD ZROBI TAK, ŻEBYŚ NIE CHODZIŁ.

  Przepraszam za zbyt impulsywne podsumowanie, ale serce mi się łamie, kiedy pomyślę, że będę musiała się przenieść.

  Dziękuję.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 5. Pan Burmistrz obiecywał, że nie będzie likwidacji szkół, że wie, gdzie starać się o fundusze. Teraz zapomniał? A szanowni Radni - czy widzieli szkołę, którą chcą "oddać", czytaj: zlikwidować, czy wiedzą, w jakich kierunkach kształcą się uczniowie, jakie ogromne pieniądze uzyskała szkoła z funduszy unijnych, dzięki którym została doposażona a uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje? Czy pozostawienie budynków bez gospodarza to nie brak gospodarności? Czy Wy - Państwo Radni jesteście z Suchedniowa? Zawsze myślałam, że samorząd na szczeblu gminy dba o interesy jej mieszkańców.

  OdpowiedzUsuń
 6. Pan Burmistrz podejmując decyzję zlikwidowania szkoły wyrobił sobie nie najlepszą opinie wsród młodzieży jak i mieszkańców, takich rzeczy się nie zapomina więc i opinia o Nim zostanie taka jaką sobie zafundował

  OdpowiedzUsuń
 7. Pan burmistrz już osiągnął co chciał, czyli swoje stanowisko w urzędzie a Was drodzy uczniowie i nauczyciele ma głęboko w d.... Już nic od Was nie chce, głosy wasze dostał a teraz się odwdzięcza.... Następnym krokiem będzie SP1 musicie coś z tym człowiekiem zrobić, to straszne co się tu zaczyna dziać.

  OdpowiedzUsuń
 8. Przed wyborami były dla młodzieży: stypendia, śpiewanie, zabawy, mecze, wyjazdy do sejmiku i inne wycieczki itd. itp. oraz deklaracje:
  "Nie mniej ważnym punktem będzie skanalizowanie gminy i budowa szkoły na miarę XXI wieku - C. Błach podkreślił jednak, że nie jest za likwidacją istniejących placówek. Zdaje sobie sprawę, jak ważną dziedziną jest oświata, dla której chce pozyskiwać środki unijne na projekty edukacyjne oraz usprawnić system obsługi oświaty i wspierać rozwój zawodowy nauczycieli." (to z: http://naszsuchedniow.blogspot.com/2014/10/program-wyborczy-cezarego-bacha.html#more)

  A teraz likwidacja szkół bo brak pomysłów, a zlikwidować zrobić najłatwiej.

  Niestety wygląda na to, że dzieje się to bez wcześniejszych poważnych analiz, symulacji i dyskusji z zainteresowanymi - gdyby tak było to argumenty dyrektora szkoły z sesji byłyby od razu odparte.

  Jeśli takie analizy zostały zrobione to b.proszę o ich publikację na stronie.

  Wnioski wyciągnijcie sobie sami:)

  OdpowiedzUsuń
 9. I jeszcze jedno.
  Ja jednak mam nadzieję, że takie analizy zostały zrobione i radni je mają.
  Bo chyba nie są na tyle nieodpowiedzialni żeby tak ważą decyzje (faktycznie o likwidacji szkoły) bez tych analiz podejmować!

  OdpowiedzUsuń
 10. Widać Pan Burmistrz obiecywał wiele, ale zacząć od oddania tak dobrej szkoły... Sam sobie Pan Panie Błach wykopał pod sobą dołek, powodzenia przy następnych wyborach. Młodzież nie zapomni tak łatwo, a za cztery lata będą już mogli głosować Ci których Pan bezceremonialnie chce wyrzucić do Skarżyska

  OdpowiedzUsuń
 11. Proponuję, żeby wystąpić do sąsiedniej gminy o przyłączenie Suchedniowa do Bodzentyna. Tam mają szkołę ponadgimnazjalną.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czy w Suchedniowie jest jeszcze coś do zlikwidowania? Bo wychodzi na to, że likwidując Zespół Szkół, gmina oszczędza pół miliona. A jak kolejną szkołę, to może cały milion? Fajnie by się rządziło gminą bez szkół, bo trzeba do nich dopłacać, a po wyborach - to i bez mieszkańców, bo zawracają głowę burmistrzowi i radnym. I tylko zastanawiam się, czy radni są ubezwłasnowolnieni czy mają swój rozum a co za tym idzie - własną wolę.

   Usuń
 12. Już kiedyś pisałem że radni to ludzie burmistrza (sami ich wybraliśmy) za nic mają dobro mieszkańców, nie mają zielonego pojęcia o zarabianiu pieniędzy ponieważ w większości nie mieli do czynienia z bisnesem. Proszę pamiętać że to do nich wszystkich należy pozyskiwanie środków dla gminy Suchedniów a takie gadki jak "pozyskiwanie unijnych pieniędzy to mogą sobie wsadzić między bajki" ponieważ gmina nie ma na wkład własny żeby z nich korzystać. Najlepiej więc likwidować wszystko co się da! Oszczędzamy... Przekazujcie swoje diety na cele społeczne i do roboty a nie po kasę!!! Żenada... a tak aproposs to gdzie jest p. Renata?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ten komentarz został usunięty przez autora.

   Usuń
  2. No i ja czekam na odpowiedzi wielbicielek nowej władzy
   NA MERYTORYCZNE ODPOWIEDZI!
   Bo to, że
   "mam jakiś problem, zazdrość mię wręcz roz...., pozostało mi jedynie ciche anonimowe ujadanie, ale na szczęście dla wszystkich bez zębów"
   to już wiem:)
   Od Wiejskiej Baby się dowiedziałem.
   Oj dostanie się nam wszystkim, dostanie:)

   Usuń
  3. Jack widzę że lubisz nasze polemiki . Co się tyczy tej szkoły to i ja jestem dotknięta tym posunięciem . Staram się rozumieć burmistrza , ale myślę że może uda się znaleźć jakieś inne rozwiązanie korzystne dla społeczności tej szkoły .

   Usuń
  4. Jeszcze się Pani przekona jaki błąd popełnia trzymając jego stronę.

   Usuń
  5. Ten komentarz został usunięty przez autora.

   Usuń
  6. Jack za nawrócenie takiej bojowniczki to będziesz miał zasługi w niebie:)
   A pisząc poważnie.
   Chyba nie będziesz się musiał specjalnie wysilać.
   Władzuchna za Ciebie robotę odwala:)

   Usuń
 13. Brawo Panie Burmistrzu ! Podjął Pan desperacką decyzję ratowania budżetu kosztem zrzucenia z siebie ciężaru odpowiedzialności za edukację młodych pokoleń.Obywatelska postawa godna naśladowania.To są te nowe standardy,o których pan mówił w swojej kampanii wyborczej ?

  OdpowiedzUsuń
 14. Teraz będzie ciągłe tłumaczenie się zadłużeniem. Gmina ma zadłużenie, bo pieniądze wydano na robienie kanalizacji, czy chodniki z kostki, dom kultury w Suchedniowie, Mostkach i Michnowie oraz zrobiono osiedle jasna. Lepiej inwestować w miasto kosztem zadłużenia niż wypędzać z niego młodzież.
  Najlepiej robić karaoke i pozować do zdjęć... A jak przyjdzie co do czego to nikt z radnych nawet głosu nie potrafi zabrać tylko czeka na wytyczne jak ma zagłosować. Ciekawe jak będą się prezentować osiągnięcia radnych po tej kadencji

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. tak właśnie, nareszcie to widzicie kogo wybraliśmy...

   Usuń
  2. Ten komentarz został usunięty przez autora.

   Usuń
 15. Nikt nie mógł przewidzieć tego jak będzie z nowym burmistrzem, ja próbuję jakoś zrozumieć decyzję likwidacji Oksfordu i jedyne co przyszło mi do głowy to, to żeby ratować szkołe podstawową nr 1, ale to pewnie taki optymizm z mojej strony, cóż pewnie się wszystko okaże w praniu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Mileno, ale po co nam 3 podstawówki w której jest po 10 dzieci w klasie?!
   Chyba szkoła średnia świadczy o gminie! Gdzie młodzi ludzie mają sie uczyć? Niebawem wszyscy uciekną!!!! Z reszta jeśli takie decyzję podejmuje władza, to ja się wcale nie dziwię, że uciekają!!

   Usuń
  2. To tylko moje jakieś tam przemyślenia/ domysły nic więcej. Nie jestem za likwidacją Oksfordu

   Usuń
 16. Uczniowie wybrali tę szkołę bo chcieli !!
  Uważam, że Zespół Szkół w Suchedniowie jest placówką z bardzo dobrą kadrą, rewelacyjną dyrekcją, która naprawdę robi wszystko dla tej szkoły! Poza tym ta szkoła zapewnia lepsze wykształcenie, niż te w Skarżysku. Wystarczy spojrzeć na wyniki egzaminów!!
  Przecież po ewentualnej likwidacji wielu uczniów ucieknie do Kielc, wątpię, żeby ludzie z okolic Wzdołu i Bodzentyna woleli dojeżdżać do Skarżyska!!
  Co najśmieszniejsze to właśnie Ci młodzi ludzie oddali swój głos na Burmistrza, który teraz zabiera im szkołę!
  OSOBIŚCIE JESTEM ZBULWERSOWANA DECYZJAMI NOWEJ, GORSZEJ JAK SIĘ OKAZAŁO WŁADZY!!

  Panie Burmistrzu, jeśli uważa Pan, że w kolejnych wyborach ma Pan jakąkolwiek szansę na choćby członkostwo w Radzie to jest Pan w błędzie!
  Chyba, że stanie Pan na wysokości zadania i dokona takiej reformy oświaty z której będziemy mogli być dumni i wycofa się Pan z tej ABSURDALNEJ decyzji.!! Czy jest Pana stać na odrobinę szacunku dla swoich wyborców? Czy potrafi Pan podjąć właściwą decyzję?
  Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi: NIE, to proszę nie liczyć na elektorat w kolejnych wyborach. Nikt nie pójdzie głosować na człowieka, który poprzez likwidację szkoły chce z Suchedniowa zrobić nic nie znaczącą mieścinę bez żadnych perspektyw dla młodych ludzi!!

  OdpowiedzUsuń
 17. Wybrane władze pokazują nam wszystkim gdzie mają nasze zdanie! I niestety jest to prawda, potrzeba natychmiast "wstrząsnąć" nimi albo wysadzić czym prędzej ze stołków. Może jeszcze parę ruchów z ich strony i ktoś się odważy użyć słowa referendum! Nie spodziewałem się takiej arogancji do nas społeczeństwa ze strony tego człowieka... Wracaj skąd przyszedłeś.

  OdpowiedzUsuń
 18. 1.Jak rozumiem z przebiegu sesji rady miejskiej, burmistrz potajemnie przygotowuje projekt likwidacji szkoły. Nie informuje o tym dyrektora tejże szkoły, nie wspominając o uczniach i rodzicach. Dyrektor w trakcie obrad przyznaje, że trudno mu polemizować z tą propozycją, gdyż nie udostępniono mu projektu uchwały.
  2.Najgłośniej za likwidacją szkoły agituje obecny na sesji starosta Żmijewski, chociaż to nie on jest autorem uchwały. Zapala się do tego stopnia, że namawia do głosowania już w punkcie 7 porządku obrad, a rozpatrzenie projektu to pkt 11. Prowadząca obrady przewodnicząca rady nie widzi w tym nic niewłaściwego.
  3.Burmistrz tłumaczy decyzję o zamknięciu szkoły względami ekonomicznymi. Tymczasem po likwidacji Zespołu Szkół nie dostanie pieniędzy z budżetu państwa, które gmina otrzymywała dotychczas na każdego ucznia tej szkoły. Kasę dostanie powiat skarżyski, bo pewnie do tamtejszych szkół trafi większość uczniów. A trzeba będzie nadal utrzymywać budynki szkolne i przede wszystkim halę sportową. No chyba że przyjdzie walec i wyrówna, a ktoś zarobi na rozbiórce, niwelacji terenu i rozszabrowaniu szkolnego majątku.
  Kabaret? Raczej tragifarsa.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Teraz musimy cierpliwie poczekać kogo zrobią dyrektorem hali ponieważ taki musi być. To wszystko jest niebywałe.... nie do pomyślenia jaka głupota!

   Usuń
  2. Bardzo mądre przemyślenia marco81!!
   Co do referendum - to byłoby najlepsze rozwiązanie!
   Niech władze wiedzą, że to w NASZYCH rękach - MIESZKAŃCÓW jest ich los. Powiem więcej - niech się boją, że za swoją bezmyślność utracą stołek! Nie pozwólmy traktować nas tak jakbyśmy nie mieli nic do powiedzenia!!
   I pomyśleć, ze ponad 60 % Suchedniowa poszła oddać głos na człowieka, który teraz zachowuje się irracjonalnie!

   Usuń
  3. Jeśli dobrze zostałem poinformowany przez media, to Burmistrz nie zamyka ZSZ, a jedynie oddaje go pod pieczę Powiatu! W takiej sytuacji decyzję co do dalszych losów podejmuje rada powiatu kierowana przez naszego Starostę. Mieszkańcy Suchedniowa wybrali Pana Żmijewskiego do rady powiatu, a ten został Starostą. Możemy teraz oczekiwać, że ów Pan wesprze szkołę w Suchedniowie.

   Usuń
 19. Podziwiam aktywność wszystkich szalejących z nienawiści do obecnego burmistrza! Jak zwykle wszystko wiedzący rodacy, którzy bacznie obserwują i krytykują. To przykre, że w tak niewielkiej społeczności suchedniowskiej, brak jest współpracy. A może by tak spożytkować siły bardziej pozytywnie, dając przykład młodym. Może trzeba zachęcić Dyrektora szkoły do działania na rzecz utrzymania placówki. Ja pracuję w szkole i wiem jak trzeba walczyć o jej utrzymanie.
  A czy Państwo wiedzą ilu jest uczniów w pierwszych klasach tej wspaniałej szkoły. Świetna szkoła? Na pewno część kadry jest świetna bo znam tych ludzi, ale to dyrektor powinien aktywizować swoich pracowników do działań na rzecz zwiększenia naboru. Dziś trzeba młodym ludziom zaproponować coś ciekawego, co zapewni im dobry start w dorosłość. A tego brakuje niestety. Chciałam tylko przypomnieć, że obecny pan dyrektor szkoły będąc radnym w 2005 roku nie miał dylematów co do zamknięcia szkoły w Michnowie działając z ówczesnym burmistrzem. Wtedy zaczynał swoją karierę dyrektorską i bardzo śmiało wypowiadał się w kwestii zamykania szkoły podczas rozmów z mieszkańcami i pracownikami. Czy pamięta co wtedy mówił ? My pamiętamy.
  Szkoda, że nie ma w Suchedniowie, w małej społeczności prawdziwej wspólnoty. Przykro jest patrzeć i czytać te wpisy. A przecież zgoda buduje, a niezgoda rujnuje :(

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No to jest taka maniera zwolenników obecnego burmistrza.

   Zarzucić tym co mają inne zdanie szał i nienawiść!

   Później skrytykować i zarzucić brak współpracy!

   No i w koncu braku kompetencji, staranności i woli walki dyrekcji.

   Później pytania bez odpowiedzi.

   A rady jakie: dyrektor powinien aktywizować swoich pracowników do działań na rzecz zwiększenia naboru
   Jaki teraz nabór dyrektor może zrobić?
   Kto przyjdzie do likwidowanej szkoły?

   Nawet to szkoda komentować.

   Dla mnie to popis manipulacji i napiszę delikatnie baaaaaaaaaaaaardzo złej woli.

   Usuń
  2. Johny Walker - muszę cię poznać (pewnie i tak się znamy) no ale wiesz... A słyszałeś o nagrodzie jak ma być dla lojalnego mieszkańca?

   Usuń
  3. O nagrodzie to pewnie Ty mi powiesz:)
   Sledze te komentarze i czekam na jakieś racjonalne argumenty ze strony władzy.
   A tu co się kto odezwie to ręce opadają!

   Usuń
  4. Jest kasa do wzięcia i to duża dla osoby która ujawni nasze nazwiska
   (Oczywiście jest to żart z mojej strony za który wszystkich urażonych z góry przepraszam) Musiałem umieścić przeprosiny bo wiesz...

   Usuń
  5. Może sami się ujawnijmy i zgarnijmy tą kasę:)
   Gdzie się zgłosić odbiór?:)

   Usuń
  6. Nie bo ja się ich boje na razie... Coś mam do załatwienia w ug więc jak się dowiedzą to lipa :) a tak na serio to mam to w d.... Pozdrawiam i idę spać bo jutro mam ciężki dzień.

   Usuń
  7. Witam panów Johny i Jack - jak chcecie to wam powiem kim jesteście . Zapraszam na moją stronę facebook .

   Usuń
 20. Szanowna Pani nauczycielko z SP 3 lub SP Ostojów. Jak można pisać takie bzdury, jak sądzę jest Pani wykształconą osobą i to mnie strasznie dziwi (ta wypowiedź) o co tu chodzi o obronę Błach czy prywatne animozje do Michnowskiego? Co ma piernik do wiatraka? To szkoła średnia i na obecną chwilę jest uczniów tyle ile jest oczywiście ale w następnych latach sytuacja miała ulec zmianie! Czy słyszała Pani o tym czy słucha Pani tylko mentora Błacha!? A"proposs Michniowa... jak sądzę znane były Pani warunki w jakich uczyły się dzieciaki... w momencie likwidacji w całej szkole było bodajże 15 dzieci (mogę się mylić) ale to szkoła podstawowa i tu dzieci nie przybędzie!!! Kolejne lata zapowiadały się jeszcze gorzej. Jak rozumiem jest Pani kolejnym żołnierzem burmistrza. Cieszę się z jednej rzeczy a mianowicie ciągle będzie was ubywało tych zakochanych w tej krystalicznej władzy. Najlepiej wybudujmy na każdym drzewie kapliczki pocałujmy proboszcza w d... wyślijmy rycerzy kulumba do stanów i będzie super. Elektorat pewny. Nie chce mi się z Panią gadać!!!

  OdpowiedzUsuń
 21. Panie Jacku Strongu:) Jaka tam ja wykształcona, prosta kobicina jestem! Żadna armia niczyja, ani wróg tym bardziej. Jam jest pacyfistka, która żyć by chciała w ladzie i składzie. Ale szans na to, jak widać nie ma:((( Podkreślam, że trzeba się wziąć do roboty i mądrze działać na rzecz szkoły. Służę pomysłami:) Panu też radzę przełożyć siły z hejterstwa na rzecz bardziej pozytywnej działalności. Zaczął Pan tak milo, a skończył jak zwykle. A fe:)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proponuje się z pomysłami jutro do burmistrza na audiencję umówić:)

   Usuń
 22. Nie zna mnie Pani więc proszę nie osądzać co ja robię dla społeczeństwa naszego (i nie tylko) miasta. Odpowiedziałem jedynie na Pani wpis. Pozdrawiam i życzę miłej nocy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Szkoda w takim razie, że nie mogę Pana poznać i docenić pańskich działań. Zwłaszcza tych na rzecz naszej miejscowości i lokalnej społeczności:( A jeśli chodzi o moje pomysły . . podzielę się z tymi, którzy mnie poproszą. Szanuję swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Nie pcham się nigdzie na siłę. Panu również życzę dobrej nocy i pięknych snów o Jacku Strongu.

   Usuń
 23. Wydaje mi się, że burmistrzowi nie powinno zależeć na wczesnym opuszczaniu miasta przez młodzież. Bo to oni są przyszłością! Wręcz przeciwnie - powinien zrobić wszystko by jak najdłużej ich tu zatrzymać. Rozwój gminy to przede wszystkim dobra oświata, którą należy zreformować, a nie likwidować. Planowana szkoła XXI wieku pogrąży tylko Suchedniów w jeszcze większych długach. Na co mieszkańcy naszego miasta na pewno nie wyrażą zgody. Przecież te wszystkie dzieci z podstawówki mogą zmieścić sie w jednej. A szkoła średnia to prestiż dla miasta. Tym bardziej szkoła z takimi wynikami! Nie można jej porównywać nawet z najlepszymi zawodowymi szkołami ze Skarżyska, bija ich po stokroć. Burmistrz powinien sie zapoznać z ich zdawalnością egzaminów zawodowych.
  Dalsze funkcjonowanie szkoły nie powinno być zagrożone w świetle powyższych argumentów. Pragnę jednocześnie nadmienić, że takie zachowanie nie pozostanie bez echa w środowisku mieszkańców. Już dziś całe miasto mówi tylko o tym. W każdym sklepie, w każdej części miasta słychać słowa dezaprobaty co do działań Burmistrza.

  W jaki sposób ta władza chce zapisać się na kartach historii?
  Obdarzyliśmy Pana Błacha zaufaniem i co nam teraz z tego przyszło? Ale jak to mówią -" Złodziej raz przechodzi przez wieś! "
  Więcej takiego błędu nie popełnimy!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgoda, ja też bym chciał aby w Suchedniowie była szkoła średnia. Nasuwa się jednak pytanie czy jest to możliwe? Czy może ktoś podać ile oddziałów działa w tej szkole i ile osób jest w każdym z nich? Jestem rozczarowany postawą Starosty. Jako Suchedniowianin ma dług wobec wyborców i powinien stanąć na głowie aby działać dla dobra lokalnej społeczności. Być może ten Pan widzi to dobro w zamykaniu szkół... no cóż, chciałbym znać argumenty, które za tym przemawiają. Szkoda, że działania, które podjęto nie zostały skonsultowane społecznie. Wykorzystano metodę faktów dokonanych. Metoda skuteczna, ale wątpliwa moralnie.

   Usuń
  2. A cóż to za pytanie? Szkoła przez kilkadziesiąt lat była i może być nadal.
   Co do Pana Starosty to starszy człowiek jest pewnie ostatnią kadencję i nie musi się zupełnie przejmować, że go nie wybiorą
   Co do argumentów to też chciałbym je poznać ale nie sądze żeby to się stało bo niestety przypuszczam, że żadne poważne analizy ani symulacje nie zostały robione.
   O konsultacjach społecznych nie wspomnę.

   Usuń
  3. przez ileś tam lat była, a czy będzie nadal? zobaczymy

   Usuń
 24. Co za brednie tutaj się pisze?Jakie karty historii? Mówił o tych kartach historii pan nauczyciel ze szkoły.Nowomowa i bicie piany. O szkołę to walczy 1.A tutaj co? obudzili się.Walczą o dzieci? O swoje pensje.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Spoko jedynka jest następna w kolejce

   Usuń
  2. Wyczuwam kadrę SP 1!!
   Droga Pani,skoro zwrot "karty historii" jest dla Pani obcy, to myślę, że nie mamy co wchodzić w polemikę.

   Johny - co do kolejności masz rację! ;) Oby jeszcze nie zamknęli jej jako pierwszej!

   Usuń
  3. Niestety tak może być.
   Teren jest atrakcyjny.
   Chętny się szybko znajdzie.
   O ile już go nie ma.

   Usuń
 25. To naprawdę porażające, że pracownicy/zwolennicy Suchedniowskich szkół gotowi są utopić siebie nawzajem żeby spróbować przetrwać. Gdzie wasza solidarność? Gdzie te katolickie wartości? Wszyscy spotykacie się w kościele na mszy, gdzie uczą was miłować bliźniego, a wy gotowi jesteście "wyłupić" oczy! Wszystko powinni zamknąć bo nie jesteście warci tego, aby wycierać sobie twarz hasłami ze sztandarów.

  OdpowiedzUsuń
 26. Ktoś wcześniej wspomniał o umówieniu się na spotkanie z burmistrzem, z osobistego doświadczenia wiem, że to równa się niemalże z audiencją u papieża. Co do szkoły, to obstawiam, że kierownikiem będzie ktos na T.

  OdpowiedzUsuń
 27. Kierownikiem hali oczywiście...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pan na T. nie nadaje się na żadne kierownicze stanowisko

   Usuń
 28. Panie Burmistrzu. Jako najbogatsza zdaniem komentujacych gmina w powicie proponuję przejąć na utrzymanie wszyskie szkoły w skarżysku, tam je zamnknąć i wszystkich uczniów przenieść i dowozić najlepiej bezpłatnie buszami od samego Bodzentyna i drugiej strony Szydłowca. Poza tym jeszcze drogi powiatowe też bierz Pan na utrzymanie by pijak i szpicel nie musieli zbyt często reperować podowzia. Przecież płacą zajebiste podatki to im sie należy szklaneczka a nie sito na jezdni. A poza tym to ja także płacę podatki w tej gminie i nie życzę sobie by także moim kosztem utzymywać ten twór ku chwale kilku podekscytowanych nauczycieli.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Retoryka na poziomie wiejskiej baby bez elementarnej wiedzy o życiu i społecznych zasadach panujących między ludżmi,więc się nie czepiam,ale...Jak ktoś staje do wyborów trzymając się pod ręce z młodym elektoratem i pod sztandarami krucjaty betonu,to wypadałoby dla zwykłej przyzwoitości nie zaczynac reform od rozpędzenia niedawnych sojuszników na cztery wiatry.

   Usuń
  2. Jak Ci się chce gadać:)

   Usuń
  3. Ten komentarz został usunięty przez autora.

   Usuń
 29. Kochani uczniowie, staliście się świetnym narzędziem do manipulowania przez nauczycieli. Im zależy jedynie na dobrych pensjach jakie otrzymują. Buntują Was przeciwko władzom Suchedniowa, a przecież sami nic nie zrobili, aby nie zaistniała obecna sytuacja. Od kilku lat zagrożenie wisiało nad naszą szkołą, a mimo to nikt nic nie zrobił żeby zwiększyć rekrutację do tej szkoły. Ale po co, jak można wegetować ucząc w 9 osobowej klasie a nie wysilać się przy np. 30 osobach i na dodatek za te same, marne 3000zł z haczykiem.
  Dyrekcja z nauczycielami może przecież poprowadzić szkołę jako Stowarzyszenie i wtedy nikt nie ma prawa do takich ruchów jak np. przenoszenie jej.
  Jeżeli nauczyciele walczą o Was jest to ten właściwy ruch, ale tu mam wątpliwości bo w Stowarzyszeniu będą pracować jak wielu mieszkańców za 1,300zł a nie jak obecnie. Dlatego najprościej rozkręcić aferę przez płaczące dzieci niż wziąć się do solidnej roboty, a gra na ludzkich uczuciach zawsze przynosiła efekty. Ja jednak w ostatnich dniach pośledzeniu na fb Waszych komentarzy zaczynam mieć wątpliwości czy ta szkoła wgl czegoś Was uczy, bo kultury i szacunku do innych to raczej nie...
  Zastanawiam się czy nie szkoda moich podatków na tak łatwo dającą się zmanipulować "przyszłość".

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też się będą dawać złapać na karaoke i putinowskie jabłka:)

   Usuń
  2. Nie jestem za przenoszeniem szkoły ale to trochę przykre że młodzież tak łatwo daje się zmanipulować nie widząc o co właściwie chodzi.Niektóre wypowiedzi uczniów są opiniami innych ludzi które słyszałam na forum publicznym.Posty na tej stronie gdzie podpisani są uczniowie zupełnie odbiegają formą od ich własnych wypowiedzi na fb .

   Usuń
  3. Jeśli chodzi o osoby, które dają się łatwo zmanipulować to najlepszym przykładem jest już dobrze znana "maszynka do głosowania". Nikt nie zabiera głosu, siedzi cichutko i czeka na wskazania burmistrza czy głosować za czy przeciw. Myślę, że młodzież która walczy o swoją szkołę prezentuje się znacznie większą asertywnością niż nasi radni.

   Usuń
  4. Wypowiedź Anonymusa z 2 lutego godz. 21.03: "Dyrekcja z nauczycielami może przecież poprowadzić szkołę jako Stowarzyszenie i wtedy nikt nie ma prawa do takich ruchów jak np. przenoszenie jej" jasno pokazuje, jaki jest ogrom niewiedzy ludzi wypowiadających się na ten temat. W internecie każdemu wolno bredzić do woli. Nawet nie sprawdzi, kiedy stowarzyszenie może prowadzić szkołę (m.in. przy max. 70 uczniach), a już tak kategoryczne wypowiedzi...
   Gorzej, że władze miasta też nie są w stanie podać miarodajnych wyliczeń ekonomicznych i szacunków społecznych. W efekcie dyskusja, która powinna byc dyskusja o faktach, staje się dziwną dyskusją o wierze i zaufaniu.

   Usuń
  5. w przypadku zsz zabrakło dialogu. Sprawa spadła nagle jak grom z jasnego nieba. Jednakże ze względu na znane problemy zsz z naborem można było oczekiwać, że sprawy skończą się tak jak to widzimy. Aktualnie jest to po prostu późne pomarańczowe światło przed czerwonym, które grzebie szkołę. W gminie znane są wewnętrzne problemy tej szkoły, które nie przyczniają się do jej umocnienia. Szkoła aby przetrwać powinna być najpierw silna wewnętrznie. Potem może być partnerem do rozmowy z zewnętrznymi partenrami.

   Usuń
 30. Deklarowaliście wymierną pomoc młodym ludziom,aby nie uciekali z tego miasta,obiecywaliście szereg inicjatyw,które miały integrowac nas wszystkich,a pierwszy poważny problem stawia was w jednym szeregu z tymi,których nazywaliście grabarzami naszego miasta.Zgasiliście kaganek oświaty to miejcie resztkę honoru i zapalcie świeczkę na cmentarzu...

  OdpowiedzUsuń
 31. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 32. Poczekajmy ze słowami krytyki, zarówno pod adresem Burmistrza, jak i szkoły. Dyrektor Zespołu Szkół obiecał opublikować dane dotyczące szkoły. Czekamy więc na ekonomię Zespołu Szkół, bo jak mniemam, tego dotyczył brak zgody Dyrektora wobec decyzji Burmistrza. Ale ciekawe, jak będzie układała się współpraca Burmistrza i Dyrektora Szkoły ze względu na konflikt i dobro społeczne szkoły?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jasne poczekajmy, nic nie róbmy, broń Boże nie krytykujmy!
   A moim zdaniem ro co się stało to SKANDAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Nie widzę żeby ktoś przedstawił rzetelne analizy, symulacje, konsultacji społecznych to chyba w ogóle nie było.
   A bezradni radni na jakiej podstawie podejmują decyzję, w tak ważnej sprawie, w kilka dni chyba na podstawie układu fusów w kawie albo u wróżki byli.

   Usuń
 33. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 34. Myslal ktos zeby zglosic to do telewizji?

  OdpowiedzUsuń
 35. Pewnie, świetny news w wiadomościach: "szkoła publiczna z 9 osobowymi klasami/tak ktoś napisał/, z dyrektorem i wicedyrektorem na pełnych etatach, uczy się demokracji wychodząc w czasie zajęć lekcyjnych do Burmistrza z petycją,że są tanią szkołą i wyliczenia ekonomiczne to bzdura". Super Jedynka gwarantowana za tego newsa.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oj chyba nie lubisz tej szkoły, ale dla dzieciaków które do niej uczęscczają jest ona ważna. Nie tylko ze względów dobrego zawodu, ale chodzą tam też ludzie których nie stać na dojazdy do Skarżyskich szkół i z tym też trzeba się liczyć. A telewizja czasem może pomóc szczególnie że jest to Nasza jedyna szkoła średnia

   Usuń
  2. Szanowna Mileno. Prawdopodobnie uczysz w tej szkole i masz z tego chleb. Bardzo dobrze. Szanuję, że robisz to najlepiej jak potrafisz. Teraz wykazujesz się troską o szkołę ważąc to co jest w niej dobre i złe. Trochę to zbyt późno, ale nie wszystko stracone. Przede wszystkim należy negocjować ze Starostą szukąjc argumentów, które pozwoliłyby utrzymać szkołę w Suchedniowie. Trzeba to robić grzecznie z udziałem odpowiednich osób, które potrafią się grzecznie wypowiedzieć i przedstawić odpowiednie argumenty. Chyba w Suchedniowie, w tym aspekcie nie ma bardziej kompetentnych osób niż .. sami sobie odpowiedzcie kto w Suchedniowie w ostatnim czasie zmobilizował najwięcej osób, sił w celu zbudowania dobrego zaplecza oświatowego w Suchedniowie.

   Usuń
 36. Pieniądze jednak to nie wszystko
  Choć na nich twardo stoi świat
  Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko
  Nawet, gdy forsy brak POZDRO DLA KUMATYCH :d

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. bez kasy to można się jedyni po głowie podrapać...

   Usuń
 37. Zgadzam się z Tobą Filip. Wyobraźmy sobie sytuację,że Burmistrz chce zlikwidować którąś ze szkół podstawowych. Czy nie myśleliby o szkole,którą prawnie powinien utrzymywać Powiat? a która to? Tak więc poczekajmy na dane o szkole i przestańmy oskarżać. Choć myślę tak. Reformy polegają na rachunku ekonimicznym.A pzrysługę Niedźwiedzią robią zespołowi ci których pomoc polega na atakowaniu Burmistrza, pisaniu na o likwidacji szkoły/patrz list Otwarty Pani Poseł, która nie bardzdo jest zorientowana w temacie pisząc o likwidacji szkoły a nawet zadając Burmistrzowi pytanie ,co będzie z budynkami szkoły/Chyba to zły przekaz do potencjalnych kandydatów do szkoły i mało zachęcające słowa. Poza tym Burmistrz nie jest pracodawcą dla pracowników szkoły, jak pisze Pani Poseł. Dlatego apel do nas wszystkich. Agitujmy młodzież aby przyszła od września do zespołu szkół. to jest istotne dla pracowników tej szkoły. Muszą mieć dla kogo i z kim pracować. A nie rozliczajmy jakiś wirtualnych sytuacji.Które miejmy nadzieję nie zdarzą się, ponieważ wszyscy będziemy zachwalać szkołę na Sportowej.Pan Dyrektor Gimnazjum suchedniowskiego ma też ogromne zadanie:zachęcać swoich uczniów do pójścia do szkoły na Sportową, gdzie uczą super Nauczyciele, dla których Uczeń to najważniejsza Osoba w szkole, każdy.Będą uczniowie, będzie szkoła. Nie mówmy o likwidacji, o której Burmistrz nie mówi.zachęcajmy młodzież.

  OdpowiedzUsuń
 38. W mojej opinii działania p.Błacha mają wydźwięk polityczny. Doskonale widać to w jego zachowaniu. Niestety taką polityką w Suchedniowie nic się nie wygra. To jest małe miasto, tu każdy każdemu patrzy na ręce.

  Decyzje podejmowane wraz z "maszynką do głosowania" ukazują brak szacunku do wyborców.

  Na ostatniej sesji było widać jak niekompetentnych wybraliśmy sobie przedstawicieli. Przecież pani Przewodnicząca nie wiedziała o czym nawet mówi. Śmiech na sali - dosłownie!

  Takie osoby nie powinny nigdy być w Radzie. A pan Burmistrz, no coż, może doczeka do kolejnych wyborów na stanowisku, choć po przeanalizowaniu tych wszystkich komentarzy i tego co mówi się o nim wśród mieszkańców obawiam się, że to mu się nie uda.

  Co do szkoły - uważam, ze trzeba o nią walczyć. p. Błach jej nie założył nie powinien jej też zamykać.

  OdpowiedzUsuń