czwartek, 8 listopada 2018

"DZIEŃ PROPAGANDY" NA PROWINCJI

Suchedniów 1934 r.
"Dzień propagandy" na prowincji, pod takim tytułem w prasie krajowej ukazała się informacja o wiecu jaki odbył się w 1924 roku w Suchedniowie:
W d. 13 lipca, o g. 1 popoł. Odbył się wiec PPS, na który przybyło kilkuset robotników miejscowych i okolicznych. Dłuższy referat o znaczeniu organizacji zawodowej i socjalistycznej dla proletarjatu wygłosił tow. Sokołowski. Rezolucję C.K.W., odczytaną przez przewodniczącego przyjęto jednogłośnie, wraz z dodatkową rezolucją, domagającą się od władz wojewódzkich szybkiego przyjścia z pomocą bezrobotnym. Wiec zakończono odśpiewaniem „Czerwonego Sztandaru”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz