niedziela, 11 lutego 2018

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

W czwartek, 15 lutego o godzinie 13.30 w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in.:

- przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Suchedniowie oraz planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2018 rok.
- sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów w 2017 roku.
- projektu uchwały w sprawie  trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Suchedniów przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
- projektu uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchedniów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz