środa, 28 lutego 2018

Urszula Sułek, przewodniczącą Rady Seniorów

W środę, 28 lutego w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów., w którym uczestniczyli między innymi przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Styczeń, burmistrz Cezary Błach i jego zastępca Dariusz Miernik, ksiądz proboszcz Marek Migocki. Sylwetki radnych przedstawiła Karolina Gałczyńska-Szymczyk, a po złożeniu ślubowania radni odebrali zaświadczenia o ich wyborze do Rady.
W kolejnym punkcie posiedzenia radni: Ewa Antosik (Suchedniów), Elżbieta Gros (Suchedniów), Jan Kaczor (Suchedniów), Jolanta Kotarba (Suchedniów), Wiesław Kowalik (Ostojów), Ryszard Krakowiak(Mostki), Jolanta Krogulec - Zoffoli (Mostki), Marian Leski(Suchedniów), Władysława Niemczyk (Suchedniów), Halina Ostrowska (Krzyżka), Alicja Pająk (Ostojów), Janina Ryś (Suchedniów), Alicja Sokołowska (Krzyżka), Maria Stando (Michniów), Marta Staniec (Suchedniów), Witold Stolarek(Suchedniów), Urszula Sułek (Suchedniów), Andrzej Synowiec (Michniów), Anna Śmigiel (Suchedniów), Stanisław Wicha (Suchedniów), Alicja Wikło (Suchedniów), dokonali wyboru władz Rady Seniorów. W głosowaniu jawnym przewodniczącą jednogłośnie wybrano Urszulę Sułek, wiceprzewodniczącą Martę Staniec, sekretarza Elżbietę Gros.
Radnym suchedniowskiej Rady Seniorów gratulacje złożył burmistrz Błach, w imieniu poseł Marzeny Okła-Drewnowicz gratulowała asystentka posłanki Małgorzata Gryz, a w imieniu wojewody świętokrzyskiego zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW Mariusz Pasek.
Tym samym w Suchedniowie mamy trzy Rady: Radę Miejską, Młodzieżową Radę Miejską i Radę Seniorów.
(więcej zdjęć na fanpage KLIKNIJ)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz