niedziela, 18 lutego 2018

Działo się w "dawnym" Suchedniowie

Kamionka (1923 r.).
Dzisiaj kilka wiadomości z "dawnego" Suchedniowa. Gdy powstała linia kolejowa Iwangorodzko-Dąbrowska przebiegająca między innymi przez Suchedniów, bardzo często zdarzały się napady na stację. Pisałem o tych przypadkach we wcześniejszych postach. Dlatego nie dziwi, że w 1890 roku postanowiono wzmocnić obsługę.
Na stacyi Suchedniów przyjęto jeszcze jednego stróża etatowego z płacą rs. 144 i mieszkaniem do pilnowania składu towarów, ponieważ w pobliżu Suchedniowa szajka rabusiów zagraża własności publicznej. Na stacyi, o której mowa, skradziono podobno w m. listopadzie różnych towarów za dość znaczną sumę.
A w 1900 roku, w bufecie na stacji wprowadzono kolportaż prasy.
P. Marja Szenk otrzymała od naczelnika kolei dąbrowskiej pozwolenie kolportowania gazet, pism i książek na stacjach:…Suchedniów., za opłatą na rzecz kolei rb. 60 rocznie. P. Szenk obowiązana na każdej wspomnianej stacji posiadać pewną ilość egzemplarzy gazet rosyjskich do sprzedaży.
Po uzyskaniu niepodległości, Suchedniów był jednym z liczących się ośrodków przemysłowych na ówczesnej mapie Polski z 1922 roku.
Kraj nasz posiada z górą sto kilkadziesiąt odlewni żelaznych, z których większość wykonywa wszelkie odlewy maszynowe, liczne zaś z nich wyspecjalizowały się w odlewach poszczególnych, np. Górka Węgierska w Małopolsce i K. Rudzki w Warszawie w rurach wodociągowych, Rohn-Zieliński i Kamienna w piecach ogrzewalnych (radyatorach i rurach żebrowych), Suchedniów, Stąporków i Białogon w artykułach kanalizacyjnych, Suchedniów i Słowianin w Końskich w garczkach i t.p.
W maju 1939 roku na obszarze województwa kieleckiego przeswzły burze, które spowodowały liczne powodzie, w tym w Suchedniowie.
Po gwałtownych opadach 15-go i 16-go maja 1939 roku, w województwie kieleckim wylała Kamienna, czyniąc wielkie spustoszenie, zwłaszcza w okolicy Skarżyska i w gminie Suchedniów. Opad za dobę (15 maja) wynosił 54,4, co dało 9 procent w stosunku do rocznych opadów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz