poniedziałek, 26 lutego 2018

Poszedł do wojska i nie wrócił

W Dzienniku Urzędowym Województwa Kieleckiego 26 marca 1925 roku znalazło się ogłoszenie o suchedniowianinie, który został powołany do służby wojskowej i nie powrócił do domu.
Powiatowa Komenda Uzupełnień w Radomiu informowała, że Feliks Kuszewski, urodz. We wsi Suchedniów Zachodni, gm. Suchedniów, pow. Kielecki, Wojew. Kieleckie, dnia 19-go maja 1889 roku, syn Antoniego i Ludwiki, zamieszkały ostatnio w Wacynie, gminy Radom, pow. Radomskiego, Wojew. Kieleckie, z zawodu rolnik, mąż Józefy Kuszewskiej, który został pobrany przez władze rosyjskie w sierpniu 1914 roku do armji rosyjskiej dotychczas nie powrócił.
Jest przypuszczenie, że Kuszewski Feliks zaginął podczas wojny światowej. P.K.U. Radom wzywa wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek wiadomości o zaginionym, mogące świadczyć o jego zaginieniu, względnie o jego istnieniu, aby o nim zawiadomili Powiatową Komendę uzupełnień w Radomiu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz