piątek, 9 września 2016

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

W czwartek, 15 września o godzinie 14 w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie. Tematyka obrad dotyczyć będzie między innymi. 
- Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchedniów za I półrocze 2016r.
- Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów  na lata 2016 – 2038.
- Zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016.
- Zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
- Zmiany uchwały nr 22/IV/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016-2026.
- Informacji o przygotowaniu placówek oświatowych na terenie Gminy Suchedniów do roku szkolnego 2016/2017.
- Przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Suchedniów.
- Zamiaru zmiany siedziby Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. E. Peck w Suchedniowie.
- Zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Suchedniowie.
- Zmian w Statucie Gminy Suchedniów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz