wtorek, 13 września 2016

Zaproszenie na Regionalne Targi Pracy

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na Regionalne Targi Pracy, które odbędą się 6 października, w godzinach od 10:00 do 13:00 w  Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji  przy ul. Sienkiewicza 34 w Skarżysku-Kamiennej.
Zapraszamy pracodawców poszukujących pracowników; jednostki szkoleniowe, firmy doradcze, inne podmioty funkcjonujące na otwartym rynku pracy pragnące: zapromować realizowane projekty, zrekrutować uczestników projektów czy też skutecznie dotrzeć z ofertą do zwiedzających lub wzmocnić swoją markę.
Zapraszamy osoby bezrobotne poszukujące pracy lub stażu, osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji zawodowych lub chcące podjąć nowe wyzwania zawodowe.
To wydarzenie na którym warto być!
Regionalne Targi Pracy będą zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej, Starostę Skarżyskiego oraz Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej  przy współudziale: Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach , Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu  Św.  oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich.  Patronat nad wydarzeniem objął  Adam Jarubas  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.
Firmy i inne jednostki zainteresowane udziałem w Targach prosimy o wypełnienie Druku zgłoszenia udziału i przesłanie go do dnia 3 października  2016r. na adres e-mail: kisk@praca.gov.pl. Zgłoszeń można dokonać również telefonicznie pod nr tel. 41 25 17 380/41 25 17 376/41 25 17 370, fax: 41 25 17 306.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! (źródło: PUP).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz