sobota, 17 września 2016

Suchedniów wśród najlepszych!

Suchedniów z urokliwymi domkami.
Pismo Wspólnota po raz pierwszy utworzyło ranking samorządów najbardziej aktywnych społecznie. Po pierwsze, uwzględniono aktywność obywatelską, mierzoną frekwencją w wyborach. Po drugie, przyjrzano się obszarowi zinstytucjonalizowanej aktywności mieszkańców, czyli w ramach organizacji pozarządowych. Trzecim komponentem było wsparcie udzielane przez administrację samorządową organizacjom społecznym. Ostatni element objął aktywność przejawiającą się w akcjach społecznych i nieformalnych inicjatywach, takich jak zbiórki publiczne. Ranking przeprowadzono w  pięciu kategoriach gmin: wiejskich, miejsko-wiejskich, małych miast (do 50 tys. mieszkańców), średnich miast (50–100 tys.) oraz dużych miast (powyżej 100 tys.).
Suchedniów znalazł się w grupie miejsko-wiejskiej i ponownie mam dobre wiadomości, ponieważ zajął 33. miejsce na 608 sklasyfikowanych, mając 44 punkty na 100 możliwych. Zwycięzca w tej kategorii Nowe Warpno - 70 punktów. Z województwa świętokrzyskiego lepiej wypadła tylko Koprzywnica (47 pkt.) i Włoszczowa (46 pkt.).
- W wymiarze I (frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 r., parlamentarnych i prezydenckich w 2015 r.) Suchedniów - 21 pkt.
- W wymiarze II (liczba fundacji i stowarzyszeń według stanu na koniec 2015 r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców) - 12 pkt.
- W wymiarze III (wsparcie NGO przez gminę w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców) - 2 pkt.
- W wymiarze IV (liczba zbiórek publicznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców) - 9 pkt.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz