wtorek, 13 września 2016

Lato suchedniowskich seniorów!

Tegoroczne lato przyniosło miłe niespodzianki. Klub Seniora „Kreatywni” zaproponował –   nie tylko członkom klubu –  propozycje urozmaicenia wakacyjnego czasu. Stało się to w dużej mierze dzięki dofinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przy współdziałaniu ze Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój - projektowi „Emerycie, trwaj w rozkwicie”. Grupa inicjatywna (Grażyna Kabała – liderka, Maria Markiewicz i Krystyna Sasal) już w lutym przystąpiła do opracowania wniosku o dotację. Dziękujemy pracownikom Urzędu Miasta i Gminy z Wydziału Rozwoju i  Strategii  za wsparcie w trakcie całego okresu przygotowania wniosku. Złożyliśmy go w kwietniu, a w maju okazało się, że nasz projekt „przeszedł”. Otrzymaliśmy 5 tys. zł. Musieliśmy je wykorzystać zgodnie z planem w ciągu 3 miesięcy (czerwiec, lipiec, sierpień). Wydaje nam się, że w ramach tych – w końcu skromnych  - środków nasze propozycje były ciekawe, różnorodne a w konsekwencji atrakcyjne. Zależało nam, by spotkały się z zainteresowaniem suchedniowskich seniorów.
Informacje o spotkaniach, wyjazdach zamieszczaliśmy na plakatach i komunikatach  rozwieszanych w miejscach publicznych na terenie miasta, na stronach:  WWW.suchedniow.pl  oraz WWW.naszsuchedniow.pl  a także w „Gazecie Suchedniowskiej”.
Propozycje spotkały się z dużym zainteresowaniem, listy chętnych szybko się zapełniały i czasem brakowało  - niestety -    miejsc. Decydowała , jak zwykle w takich sytuacjach, kolejność zgłoszeń. Transport na wyjazdy do Kielc, Skarżyska i Starachowic zapewniła firma Dolbus Travel ze Skarżyska – Kam.
Co zdziałaliśmy? Co zobaczyliśmy? Co przeżyliśmy?
Zgodnie z planem byliśmy 4 razy w Kielcach:
* W Teatrze im. S. Żeromskiego obejrzeliśmy dramat autorstwa węgierskiego pisarza Gyorgy’a Spiro pt. „Szalbierz”. Jej bohaterem był twórca naszego teatru narodowego Wojciech Bogusławski.
* W  Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga wysłuchaliśmy koncertu „Nie tylko tango” w wykonaniu trio smyczkowego ALEGRIJA . W scenerii dziedzińca pod kopułą pogodnego przedwieczornego nieba słuchaliśmy znanych melodii filmowych i ognistych pieśni wenezuelskich w wykonaniu solistki Beatriz Blanco.
* Wysłuchaliśmy prelekcji i obejrzeli zbiory Muzeum Narodowego w Kielcach, podziwialiśmy ogród renesansowy i aleję sław.
* W kinie „Moskwa” obejrzeliśmy japoński film „Jak ojciec i syn”. Film piękny. Refleksje i jego przesłanie wzruszały i pozostaną długo w naszej pamięci i sercach.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki – spacery z kijkami (lub bez kijków). Odbywały się zgodnie z planem raz w miesiącu.
* W czerwcu odwiedziliśmy młyn na ul. Koszykowej. Przemarsz poprzedzony był filmem o zasadach nordic walking (wyświetlonym w budynku SOK „Kuźnica”) oraz gimnastyką – rozgrzewką poprowadzoną fachowo i z humorem przez p. Zdzisława Włodarczyka.
* W lipcu paliliśmy ognisko na Opalu.
* W sierpniu trasa wiodła nas ścieżką dydaktyczną „Na Kruku” i zakończyła się w Leśnej Klasie – ogniskiem. Naszym przewodnikiem była p. Marta Ptak – pracownik Nadleśnictwa Suchedniów.
W każdym miesiącu wyjeżdżaliśmy także na pływalnię. W Skarżysku – Kam.(w czerwcu)  „zakosztowaliśmy” gimnastyki w wodzie. W Starachowicach (w lipcu i sierpniu) korzystaliśmy z różnych wodnych atrakcji.
W te wakacje mieliśmy także możliwość nauki języka angielskiego. Zajęcia dla początkujących poprowadziła p. Barbara Dawidowicz – anglistka z liceum w Skarżysku – Kamiennej. Uczestnicy kursu twierdzą, że dzięki poznanemu słownictwu nie zagubią się już na lotnisku i poradzą sobie za granicą ze zdobywaniem informacji na ulicy i w sklepach.
W projekcie przewidzieliśmy również warsztaty fotograficzne. Odbyły się w sierpniu. Prowadził je nasz wyśmienity świętokrzyski fotografik, suchedniowianin p. Krzysztof Ptak.
Na koniec – 22 i 29 sierpnia chętni mogli uczestniczyć w warsztatach: „ Jak napisać dobry projekt?”
Łącznie we wszystkich działaniach uczestniczyło  64 seniorów z Suchedniowa, w tym 20 członków Klubu.
Wszystkich, którzy uczestniczyli w proponowanych działaniach zaprosiliśmy na podsumowanie realizacji projektu „Emerycie , trwaj w rozkwicie” w dniu 29 sierpnia. Przybyłe osoby poprosiliśmy o wypełnienie ankiety oceniającej realizację projektu.  Podsumowania dokonała liderka projektu – Grażyna Kabała, a przewodnicząca Klubu – Danuta Rokita  przygotowała pokaz zdjęć, który prowokował do wspomnień, rozmów i marzeń o …… dalszym ciągu!  Kurs komputerowy, wykłady o zdrowiu i dietetyce, wycieczki bliższe i dalsze, planów mamy wiele !!  Bez pomocy ze strony władz lokalnych nam się nie uda. Czy Suchedniów – śladem innych miast w Polsce – może należeć do „Miast Przyjaznych Seniorom”?
Jeszcze raz pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej realizacji projektu: Stowarzyszeniu „Kuźniczy Krąg”, dyrekcji i pracownikom „Kuźnicy”, Nadleśnictwu Suchedniów, Kołu Łowieckiemu oraz p. Zdzisławowi Włodarczykowi i p. Marcie Ptak.
Wszystkim - także tym, których nie wymieniliśmy – serdecznie dziękujemy w imieniu organizatorów, czyli „Aktywnych Seniorek”. (więcej zdjęć na fanpage KLIKNIJ).
Anna Pasek
Danuta Rokita

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz