środa, 7 września 2016

Paczki dla diabetyków

W Oddziale Powiatowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków przy ulicy Kościelnej w Suchedniowie, wydawane są paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Jednym z kryteriów otrzymania pomocy żywnościowej w postaci paczki jest dochód dla osoby samotnie gospodarującej - 951 zł, a dla osoby w rodzinie - 771 złotych. Akcja wydawania paczek przebiegała bardzo sprawnie, pomimo dość dużej kolejki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz