sobota, 3 września 2016

Odsłonięcie pomnika na Baranowskiej Górze

Po 7 latach nieustannych starań, z inicjatywy Koła ZBoWiD w Suchedniowie, przy czynnej pomocy Zarządu Oddziału w Skarżysku-Kam., Zarządu Miejskiego w Suchedniowie, zakładów pracy i in., w dn. 28.10.1973 r. odsłonięto ze staranną oprawą pomnik ku czci poległych Bojowników za wolność Polski, na Baranowskiej Górze.

W uroczystości wzięli udział licznie przybyli mieszkańcy Suchedniowa, Skarżyska i in. miejscowości, organizacje społeczne i polityczne z pocztami sztandarowymi, młodzież, kompania honorowa WP, władze miejskie, powiatowe i wojewódzkie i in. Szkoda, że ze względu na bezpieczeństwo ruchu szosą E-7 Wydział Drogowy Ruchu w Kielcach ograniczył liczbę uczestników tej pięknej imprezy, przy wspaniałej pogodzie, do możliwie małych rozmiarów. Ceremonii odsłonięcia wspaniałego pomnika w asyście przedstawicieli licznych władz dokonała Sekretarz KW PZPR w Kielcach Liliana Ozimina.
Na zakończenie wspaniałej imprezy Teatr i. S. Żeromskiego z Kielc odegrał w kinie "Kuźnica" wzruszający dramat "Dziś do Ciebie przyjść nie mogę..." zresztą przy nie pełnej sali, ze względu na brak odpowiedniej informacji.
Do budowy pomnika przyczynili się obok samego Komitetu Budowy i nasi nie zmordowani nigdy koledzy: Stefan Michta, Marian Markiewicz, Stanisław Pańczyk, Marian Stobiecki i in. Dzięki Im za to!
Zgodnie z treścią Biuletynu Nr 1 Zarządu Oddziału ZBoWiD w Kielcach, w dn. 25.11.1973 r. skreślono z ewidencji członków Koła ob. Wiktora Gintera. W tym samym dniu złożono serdeczne podziękowanie kol. Tad. Marcowi za samorzutne uporządkowanie na tut. cmentarzu grobowca B-ci A. B. i Zb. Adamczyków.
W dn. 14.12.1973 r. Zarząd Koła powołał 9-cio osobową Komisję d/s Odznaczeń, która wytypuje kandydatów i przedłoży odpowiednie wnioski o przyznanie odznaczeń państwowych zasługującym na nie członkom. Zebrań ogólnych w roku odbyło się 7 (66-76 czł.), zebrań Zarządu w roku odbyło się 11 (5-12 czł.). (zapiski Franciszka Gładysza).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz