sobota, 14 kwietnia 2018

Zaproszenie na wernisaż wystawy o rodzie Ostachowskich

W Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" od 3 maja do 15 sierpnia będzie czynna wystawa poświęcona suchedniowskiemu rodowi Ostachowskich. Organizatorem wystawy jest Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg", a współfinansowana jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Wydarzeniu będzie towarzyszył folder opracowany merytorycznie przez Agnieszkę Włodarczyk-Mazurek, którego redakcję tekstu wykonała Agnieszka Morawska, a opracowanie graficzne Mariusz Łeźniak. Wernisaż wystawy "Spotkanie pokoleń pod znakiem NIEPODLEGŁA. Suchedniowskie rody - Ostachowscy", odbędzie się w czwartek, 3 maja o godzinie 15.00. Natomiast o godzinie 16.00 będzie koncert "Kuźnica Miastu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja".
Suchedniów, miejscowość niewielka, choć jakże ważna, nie tylko dla historii regionu, ale także całego kraju. Siedziba Staropolskiego Zagłębia Górniczego przyciągała inżynierów, urzędników, majstrów i innych specjalistów z całego kraju i zza granicy. Doceniano nie tylko jej surowce, ale i wspaniałe położenie geograficzne, wśród gór, lasów, stawów. Z niewielkiej osady rozrosła się w znaczący ośrodek przemysłowy i kulturalny regionu, w co ogromny wkład miało szereg postaci stanowiących elitę narodu, i o jego tożsamość walczących. Powstania, wojny, represje, a zarazem liczne nadzieje związane z odzyskaniem niepodległości, kształtowały charakter tego miejsca i jego mieszkańców. Wybór tematu pierwszej wystawy cyklu Suchedniowskie rody... nie jest przypadkowy. Ostachowscy to rodzina, której losy znacząco zapisały się w walce o niepodległość. Zarówno Jan, jak i Wanda, wywodzili się z domów silnie zaangażowanych w ruchy niepodległościowe i społeczne. Dziad Jana, Maciej , kowal we wsi Sułoszowa, pomagał powstańcom z 1863 roku, jego syn Paweł Ostachowski, z żoną Scholastyką, kontynuowali działalność w ruchu niepodległościowym. W duchu wartości patriotycznych wychowali pięcioro swoich dzieci - trzech synów i dwie córki, z których Jan oraz jego brat Józef zostali legionistami a następnie posłami II RP. Losy Jana splotły się z Suchedniowem poprzez małżeństwo z Wandą Kosińską, córką urzędnika suchedniowskiej fabryki. Ona także wyrosła w domu przepełnionym miłością do ojczyzny i gotowością jej służenia, babka Wandy była siostrzenicą sławnych braci Dawidowiczów, organizatorów miejscowego pododdziału powstańczego z 1863 roku.

Jan Ostachowski (1890-1940) - nauczyciel, legionista, oficer wojska polskiego, uczestnik wojny polsko - bolszewickiej, poseł na sejm V kadencji 1938-1939, komendant Związku Strzeleckiego podokręgu Kielce, społecznik, pasjonat historii. Zamieszkał w Suchedniowie w końcu lat 30 - tych XX wieku, wnosząc znaczący wkład w jego życie kulturalne i społeczne, m.in. w budowę Sucheniowskiego Domu Strzelca, działalność klubu sportowego Orlicz.  Zginął rozstrzelany przez Niemców w czerwcu 1940 na Stadionie w Kielcach.
Wanda Kosińska - Ostachowska (1887-1965) - instruktorka kulturalno - oświatowa, członkini Polskiej Organizacji Wojskowej, brała czynny udział w pracach społecznych Związku Legionistów, Związku Strzeleckiego, Lidze Kobiet oraz Spółdzielni Spożywców. Podczas II wojny światowej, wraz z dziećmi, włączyła się w działalność konspiracyjną ZWZ – AK.
Hanna Ostachowska – Sojecka (1922-1994) - harcerka, sanitariuszka, łączniczka. W 1941 r. zaprzysiężona w placówce Tartak otrzymując pseudonim Ewa. Od 1943 r., aż do rozwiązania Armii Krajowej, członkini zgrupowania Ponurego.Po wojnie nauczycielka, metodyk Kuratorium Oświaty i Wychowania miasta Wrocławia, członkini, powstałego w 1989 r., Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Bogdan Ostachowski (1925-1987) - członek Armii Krajowej w suchedniowskiej placówce Tartak, od lipca 1943 r. w kompanii Dzika, zgrupowania Ponurego, pod pseudonimem Puer. Po wojnie czynnie zaangażowany w działalność ZHP, założyciel III Drużyny Harcerskiej im. Leopolda Kuli w Ostojowie. Członek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Od 1954 r. dziennikarz kieleckiej rozgłośni radiowej, od 1964 r. pracuje w Telewizji Polskiej w Warszawie.
Józef Ostachowski (1883-1960) - brat Jana, legionista, wicemarszałek sejmu 1919-1922, aktywny działacz społeczny, członek Rady Gminnej w pow. Olkuskim, członek Rady Polskiej Macierzy Szkolnej, PSL „Piast”, BBWR, Batalionów Chłopskich i innych organizacji wojskowych i państwowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz