wtorek, 10 października 2017

Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów

Wspólnota ogłosiła ranking wydatków inwestycyjnych samorządów za lata 2014-2016. W ubiegłym roku zmieniono zasady rankingu. Wcześniej skupiano się na inwestycjach w infrastrukturę techniczną (transport, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna). Od zeszłego roku brano pod uwagę całość wydatków majątkowych.
Skąd ta zmiana? Kiedy wiele lat temu ustalono zasady rankingu, uważano (w ślad za dominującym nurtem teorii rozwoju regionalnego i lokalnego), że to inwestycje infrastrukturalne mają decydujące znaczenie dla stwarzania warunków dla rozwoju gospodarczego. Było to istotne zwłaszcza ze względu na wieloletnie zaniedbania w tym zakresie. Ale sytuacja się zmieniła. Luka infrastrukturalna nie jest już tak dotkliwa, a o powodzeniu strategii rozwoju częściej decydują także inwestycje w infrastrukturę związaną z usługami społecznymi. Bierze się pod uwagę średnią z ostatnich trzech lat, aby uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza w mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu. Ale mimo tego zabiegu ranking wydatków inwestycyjnych należy do tych zestawień, w których pozycja poszczególnych samorządów zmienia się najszybciej.
Pozycja Suchedniowa nie zmienia się zbytnio od lat. Rok temu nasze miasto w kategorii "Miasta inne" było na 580. miejscu i teraz jest również na tej samej pozycji (na 586 sklasyfikowanych). Średnie wydatki inwestycyjne per capita 2013-2015 w Suchedniowie to 115,62 zł.  Jest to mimo wszystko mały postęp, ponieważ rok temu było to 82,99 zł.
Pozostałe samorządy z powiatu skarżyskiego mają o wiele korzystniejsze dane, i tak Skarżysko Kościelne - 308,15 (369,93), Skarżysko-Kamienna 391,51 (626,88), Bliżyn 400,73 (572,85), Łączna 410,50 (535,16). Celowo pokazałem dane z 2016 roku. Porównując je, tylko Suchedniów ma wzrost, pozostałe samorządy są na minusie, a na największym Skarżysko-Kamienna. A więc pomimo, że jest źle, to w porównaniu z sąsiadami wygląda to nie najgorzej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz