środa, 11 października 2017

Szachy w naszych szkołach

Konferencja inaugurująca projekt „Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej” odbyła się w środę, 11 października w auli Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, przede wszystkim nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Przedsięwzięcie realizuje Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W konferencji uczestniczyli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Suchedniowie i Szkoły Podstawowej z Ostojowa, w których będzie realizowany ten projekt.
Projekt ma na celu wsparcie rozwoju kompetencji matematycznych uczniów, przede wszystkim w zakresie logiki, wyobraźni przestrzennej, myślenia analitycznego i rozwiązywania problemów. Zajęcia szachowe dają uczniom możliwość nie tylko zabawy z wykorzystaniem gier planszowych, logicznych i strategicznych, ale przede wszystkim pozwalają nauczycielom kształtować u dzieci właściwe zachowania w sytuacjach trudnych,  branie odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz wiarę we własne możliwości.

W projekcie mogą uczestniczyć zarówno nauczyciele początkujący zainteresowani prowadzeniem zajęć szachowych z dziećmi klas I–III, jak i osoby mające doświadczenie szachowe zdobyte w pracy z dziećmi lub które już ukończyły podstawowe szkolenie. Zajęcia są tak skonstruowane metodycznie, by osoba nieznająca podstaw szachów opanowała zasady gry i zdobyła przygotowanie do poprowadzenia zajęć. Dla szkół delegujących nauczycieli do programu planowane jest wsparcie w podstawowy sprzęt szachowy. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zajęcia dla nauczycieli będą zorganizowane w grupach dwudziestoosobowych w wymiarze 24 godzin lekcyjnych w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz