poniedziałek, 1 lipca 2019

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Stowarzyszenie "Grupa Inicjatywna Pod Prąd", ma zaszczyt zaprosić  na ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję naukową pt. „Takie same dla wszystkich?- znaczenie przedmiotów w postrzeganiu i kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej”, która odbędzie się w dniu 7 września 2019 r. w Suchedniowie.

Proponowana tematyka konferencji wpisuje się w narodowy program obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przewidziany na lata 2017-2021 oraz zakres działań tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna „Pod Prąd” pragnie włączyć się w ten jubileusz, poprzez organizację kolejnego spotkania naukowego z 8 referentami reprezentującymi różne ośrodki naukowe, badawcze i muzealne rejonu między Wisłą a Pilicą.
Temat konferencji ma zwrócić szczególną uwagę społeczeństwa i zachęcić badaczy do działań, względem zagadnienia odzyskiwania, utrzymywania i trwania w niepodległości w szerokorozumianym regionie świętokrzyskim oraz ukazać sposób budowania i odczytywania opowieści, narracji historycznej poprzez przedmioty- mniej lub bardziej znaczące w ogólnym mniemaniu. Organizatorzy chcą pokazać, że tożsamość niepodległości to nie tylko czyn zbrojny czy szereg działań cywilnych, wykonywanych przez cały okres zaborów lub już po odzyskaniu suwerenności, zmierzających do jednego- szeroko rozumianej Niepodległości. Chcemy skupić się na przedmiotach dużych, małych, publicznie dostępnych, prywatnych, zadbanych i zapomnianych, które związane są z polskimi drogami do suwerenności, oddziaływały lub nadal oddziałują na nasze poczucie tożsamości z wolną ojczyzną . Powyższą tematykę chcemy zamknąć w rejonie między Wisłą i Pilicą, który jak uważamy poprzez swoją wielowiekową spuściznę dziejową ma znaczący wpływ na poruszaną tematykę także w kontekście ogólnopolskim.
Organizatorzy przewidują wynagrodzenia dla prelegentów (umowa o dzieło), oraz wydawnictwo pokonferencyjne (wydane w roku 2020, w miarę pozyskanych środków zewnętrznych).
Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego w załączniku i nadesłanie go na adres: naukowy.suchedniow@gmail.com do dnia 15 lipca 2019 roku.
Informacje o zakwalifikowaniu do uczestnictwa zostaną podane 25 lipca 2019 r.
Prosimy o szerokie rozpropagowanie naszego zaproszenia wśród koleżanek i kolegów zajmujących się różnymi aczkolwiek pasującymi do tematu konferencji dziedzinami nauki.
Załącznik KLIKNIJ.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz