niedziela, 5 sierpnia 2018

Suchedniów w liczbach

Suchedniów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 8 478, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 6,8%.  - wyjątkowy był rok 2011, kiedy liczba mieszkańców wzrosła w porównaniu z 2010 rokiem o 189.
Średni wiek mieszkańców wynosi 43,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.
Najwięcej mieszkańców jest w przedziale wiekowym 60-64 lat - 707, najmniej w 80-84 tylko 229. Jak już pisałem w Suchedniowie zawarto tylko 25 małżeństw, i jest to najmniej od 1995 roku, najwięcej było w 1996 - 67. Nieźle wygląda nasze miasteczko pod względem osób w wieku produkcyjnym - 61,4%, 14,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata) jest 61,2 procent mieszkańców. Tylko gorzej jest z samą pracą dla tej grupy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz