środa, 8 sierpnia 2018

Komitet Odnowy Suchedniowa "KOS" - po drugim zebraniu

Spotkaliśmy się po raz drugi w niedzielę, 5 sierpnia tym razem w gościnnych progach hotelu „Resident”. Pojawiły się nowe twarze i co mnie szczególnie cieszy, młodzi mieszkańcy naszego miasta dołączyli do inicjatywy obywatelskiej pod nazwą KOMITET ODNOWY SUCHEDNIOWA „KOS”.
Rozmawialiśmy jak zwykle o tym co chcielibyśmy zmienić w naszym mieście, co poprawić, ulepszyć, jak je odnowić i jak nadać mu nowy blask. Postanowiliśmy również zarejestrować stowarzyszenie pod nazwa Komitet Odnowy Suchedniowa „KOS”. Właśnie trwają prace nad jego statutem. Na dzień 26 sierpnia 2018-go roku został ustalony termin walnego zebrania, na którym zostaną powołane władze stowarzyszenia, zatwierdzony zostanie statut i stanie się zadość wszystkim wymogom formalnym celem inicjacji działalności w formule stowarzyszenia.
Dla zainteresowanych poglądowa lista celów stowarzyszenia jakie nam przyświecają: 
1. Integracja mieszkańców. Nadzór społeczny i czynne uczestnictwo w rewitalizacji miasta Suchedniów.
2. Tworzenie miejsc przyjaznych obywatelom (miejsca rozrywki i kultury – miejsce na potańcówki, kawiarnia, miejsce kameralnych koncertów.
3. Dbałość o poprawienie strony estetycznej miasta: architektury miejskiej, zagospodarowania terenów zielonych itp.
4. Tworzenie wizji i  szczegółowych koncepcji urbanistyczno-estetycznych rozwoju miasta.
5. Stworzenie planu i kierunku inwestycji miejskich celem nadania miastu wyrazistego charakteru i zatrzymaniu odpływu młodych i wykształconych mieszkańców do dużych miast.
6. Ściągniecie wykształconych młodych ludzi umożliwienie im rozwoju i stworzenie przyjaznej atmosfery do życia i pracy zawodowej.
7. Wykorzystanie naturalnych walorów miasta: położenia geograficznego w niecce wśród lasów, z łatwym dostępem do czystej wody i czystego powietrza. Wykorzystanie malowniczego terenu parku, zalewu miejskiego wraz wyspą i terenów wokół OSIRu jako znaczącego potencjału turystycznego.
8. Promocja miasta na arenie ogólnopolskiej  i wykorzystanie walorów turystycznych regionu do rozwoju miasta ku pożytkowi społeczności lokalnej.
Obywatelski KOMITET ODNOWY SUCHEDNIOWA „KOS” - stowarzyszenie o charakterze apolitycznym będzie mieć za główne swoje zadanie społeczny nadzór nad pracą organów samorządowych oraz Burmistrza Miasta i Gminy w obrębie rewitalizacji Suchedniowa  - jako organ konsultacyjny i będący reprezentantem lokalnej społeczności, umocowany uchwałą rady miasta - będzie mieć realny wpływ na kierunek i kształt rewitalizacji miasta w przyszłości.
TYM RAZEM AZYLU UDZIELIŁ NAM HOTEL „RESIDENT”.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WŁAŚCICIELOWI ZA MIŁE PRZYJĘCIE .
NASTĘPNE SPOTKANIE 26-GO SIERPNIA W NIEDZIELĘ O GODZ.: 17-TEJ.

1 komentarz: