środa, 11 lipca 2018

Suchedniowskie archiwalia

Dla odskoczni od dnia codziennego, przeniesiemy się do dawnego Suchedniowa. Jest to kilka luźnych informacji z różnych dziedzin życia znalezionych w starych dokumentach. Wśród nich między innymi o awansach urzędników, przeniesieniu Zarządu Górniczego, czy też o stowarzyszeniach.
Pierwsza informacja pochodzi z 1875 roku:

W powiecie kieleckim, w okręgu pierwszym na sędziów gminnych wybrano: Dłużniewski Józef z gminy Suchedniów, wybrany przez gminę Suchedniów. Na ławników: Tarczyński Wincenty i Skóra Karol z gminy Suchedniów, wybrani przez gminę Suchedniów.
Kolejna z 1903 roku:
Rozporządzenie nr. 86 z dnia 15/28 sierpnia - 972. Najwyżej zatwierdzone z dnia 12 maja 1903 roku zdanie rady państwa „o przeniesieniu zachodniego zarządu górniczego ze wsi Suchedniów do Warszawy i o powiększeniu etatu tego zarządu.”
W 1911 roku jest o kuracjuszach w Krynicy:
W Krynicy wśród przybyłych gości zdrojowych, 20 - 23  lipca 1911 roku (246 rodzin, 384 osoby), były również mieszkanki Suchedniowa. Cerka Rosenberg, żona kupca przebywała u Sz. Rottenberg, a Dorota Orzech z córką, również żona kupca mieszkała u Vogela.
Awanse i mianowania:
1929 - Mianowany Józef Dudkiewicz, kierownik Urzędu Pocztowego V klasy w VIII st. Sł. W Suchedniowie – naczelnikiem Urzędu Pocztowego IV klasy w Busku.
1930 - W obrębie Radomskiej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu mianowano Stanisław Illg adiunktem leśnym w VIII st. Sł. Nadleśnictwa Suchedniów
1931 - Ignacy Janiec, taksator leśny D.L.P. w Radomiu przeniesiony na stanowisko nadleśniczego do Nadleśnictwa Suchedniów w VII st. Sł.
Wykaz stowarzyszeń i związków zarejestrowanych w Urzędzie Wojewódzkim Kieleckim:
- Nr. 3103. Dnia 14 grudnia 1931 r. L.B.P. 2036-2-Oo Kółko Rolnicze w Ostojowie, gm. Suchedniów, pow. Kielce
- Nr. 3106. Dnia 14 grudnia 1931 r. L.B.P. 2036-2-Mi Kółko Rolnicze w Michniowie, gm. Suchedniów, pow. Kielce
Dnia 20 stycznia 1932 r. L. B. P. S. 2-20 Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu, gm. Suchedniów, pow. kieleckiego
- Dnia 30 marca 1932 r. L. B. P. S. Robotniczy Klub Sportowy „Młot” w Suchedniowie, tejże gminy, pow. Kieleckiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz