sobota, 7 lipca 2018

Marywil Antoniego Wędrychowskiego

Archiwa skrywają wiele ciekawych wiadomości o naszym miasteczku i jego okolicy. Między innymi o suchedniowskim przemysłowcu Antonim Wędrychowskim, który pod koniec XIX wieku rozpoczął swoją przygodę z kopalniami na naszym terenie. W późniejszym czasie wybudował zakłady Marywil. Poniżej kilka informacji o tej fabryce.
Wydział hipoteczny pow. Kieleckiego obwieszcza, że tna d. 10 września 1921 r. oznaczony został termin pierwiastkowego urządzenia hipoteki dla należącej do Antoniego Wędrychowskiego osady włościańskiej, przestrzenią 10 mórg 76 pręt., położonej we wsi Suchedniowie zachodnim, gm. Suchedniów, pow. Kieleckiego i zapisanej w tabeli wsi Suchedniów-zachodni pod Nr. 144, oraz zabudowań.
W oznaczonym terminie osoby winny zgłosić prawa swoje w kancelarii tegoż wydziału, pod zagrożeniem prekluzji.
Kolejny zapis odnosi się do roku 1923:
Do rejestru handlowego, sądu okręgowego w Kielcach wciągnięto następujące firmy:
1057. „Zakłady przemysłowe, A. Wędrychowski w Suchedniowie”, fabryka ceramiczna. Siedziba – os. Suchedniów, pow. Kieleckiego. Właśc. Antoni Wędrychowski, zam. – tamże
Co ciekawe, poniższy zapis był zamieszczony w Gazecie Lwowskiej w rubryce "Upadłości"
Zastanownienie postępowania ugodowego. Otwarte uchwałą lcz. Sa 203/26/1, którą ugodę dłużnika z dnia 25/IX 1926, postępowanie ugodowe do majątku dłużnika A. Wędrychowskiego, Zakłady przemysłowe Suchedniów, Spółka z ogr. opow. W Krakowie wpisanego do rejestru handlowego pod firmą A. Wędrychowski Zakłady przemysłowe Suchedniów, Spółka z ogr. Opow.. w Krakowie, zastanawia się po myśli & 37 i 56 ord. ugod. Z powodu niejawienia się dłużnika na audiencji. Wszelkie zarządzenia, ograniczające prawo dłużnika rozporządzania swoim majątkiem zostają uchylone. Uwalnia się zarządcę ugodowego adw. Dra Gabrjelskiego w Krakowie z jego stanowiska. Adnotację otwarcia postępowania ugodowego ma wykreślić: I Sąd okręgowy cywilny w Krakowie jako sąd firmowy w rejestrze firm; II. Sąd powiatowy cywilny w Krakowie jako sąd egzekucyjny w protokole zajęcia z uwidocznieniem, że postępowanie ugodowe zastanowione zostało. Edykt ugodowy zdjąć z tablicy sądowej.
Sąd okręgowy cyw. O. VI.
Kraków, dnia 11 listopada 1926

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz