wtorek, 9 października 2018

REGULAMIN SZKOLNEJ GRY MIEJSKIEJ


Szkolna Gra Miejska jest organizowana przez społeczność Samorządowej Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie. Celem zabawy jest: aktywne spędzenie wolnego czasu, poznanie historii i teraźniejszości SP 1, integracja społeczności.
Zasady Gry
1. Gra Miejska odbędzie się 14 października 2018 r w godzinach 13.00 – 15.15 na terenie SP 1 przy ul. Szarych Szeregów 6
2. Uczestnicy podzieleni są na zespoły liczące od 2 do 6 osób, przy czym minimum jedna osoba musi być pełnoletnia.

3. Zespół może pobrać kartę zgłoszeniową i scenariusz gry w biurze mieszczącym się na boisku szkolnym, w godzinach 13.00 – 15.00.
4. Zakończenie Gry i losowanie nagród, godzina 16.00 na boisku szkolnym w czasie trwania festynu.
5. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi, wykorzystując w tym celu „mapę” dostarczoną przez organizatora oraz wykonanie następujących po sobie zadań.
6. Zadania rozmieszczone są w pięciu punktach ulokowanych na terenie SP 1.
7.  W przypadku naruszenia przez zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo odebrania zespołowi karty i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
8. Członkom zespołu nie wolno rozdzielać się w czasie Gry.
Zadania opiekuna
1. Opieka nad grupą.
2. Kontrolowanie, żeby zadania były wykonywane przez całą grupę.
3. Oddanie karty zgłoszeniowej z potwierdzonymi zaliczeniami poszczególnych zadań w biurze Gry.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz