sobota, 11 października 2014

Otwarcie pracowni w "Trójce"

W Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3, w oddanej po gruntownym remoncie pracowni języka polskiego nadano imię - nieżyjącej już, pierwszej polonistki tej placówki - Ireny Zielińskiej.
Piątkowa uroczystość, na której honorowymi gośćmi była Rodzina Ireny Zielińskiej: mąż - Ryszard, pierwszy kierownik szkoły, córka - Małgorzata, syn - Sławomir oraz brat - Stefan, zgromadziła wielu szacownych gości, wśród których znaleźli się dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Kielcach Sławomir Meresiński, proboszcz suchedniowskiej parafii ks. Marek Migocki, burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Tadeusz Bałchanowski,  przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Bugała, dyrektor TVP3 Kielce Marek Mikos, kierowniczka serwisu informacyjnego TVP3 Kielce Urszula Drukała, reżyser filmu "Złodziej w sutannie" Paweł Woldan, podinspektor Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji Anna Zielińska-Brudek, prezes Banku Spółdzielczego w Suchedniowie Agnieszka Fąfara-Markiewicz, prezes Spółdzielni Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Suchedniowie Henryk Krasowski, prezes Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej Cezary Błach, prezes Oddziału ZNP sekcji Emerytów i Rencistów Lucyna Wielechowicz, prezes Oddziału ZNP w Suchedniowie Małgorzata Opala, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchedniowie Małgorzata Wiśniewska, dyrektor SOK "Kuźnica" Andrzej Karpiński oraz dyrektorzy suchedniowskich szkół. Licznie przybyli emerytowani nauczyciele na czele z byłym dyrektorem Jerzym Fąfarą i wychowankowie Ireny Zielińskiej.

Dyrektor szkoły Izabela Głowala-Działak przybliżyła sylwetkę zasłużonej Polonistki, jej
osiągnięcia, sukcesy i przedstawiła w "pigułce" historię obchodzącej w przyszłym roku jubileusz 60-lecia "Trójki". Podkreśliła, że dzięki staraniom Sławomira Zielińskiego, byłego ucznia, a obecnie dyrektora Biura Koordynacji Programowej TVP przeprowadzono prace remontowe.
Pracownia im. Ireny Zielińskiej składa się z dwóch pomieszczeń, w których w centralnym punkcie umieszczono portret Nauczycielki, autorstwa suchedniowskiego artysty malarza Jarosława Jędrzejskiego. Na ścianach
zawieszono.plakaty i fotosy z "Miasta 44" i "Pianisty" z dedykacjami aktorów. Na wyposażeniu znajduje się tablica interaktywna, książki i albumy z autografami, w tym z podpisami trzech Prezydentów RP: Bronisława Komorowskiego, Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego.
Niewątpliwym "gwoździem" części artystycznej uroczystości był występ zespołu złożonego z... nauczycieli, rodziców i uczniów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz