wtorek, 8 sierpnia 2017

Dofinansowanie termomodernizacji szkoły

Remont szkoły.
53 projekty termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej, głównie szkół i przychodni, uda się zrealizować dzięki rozstrzygniętemu właśnie konkursowi z Regionalnego programu Operacyjnego – działania „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. Do wnioskodawców trafi prawie 128 milionów złotych.

Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs wpłynęły 83 wnioski. Z tej puli ocenę formalną i merytoryczną pozytywnie przeszły oraz otrzymały wymaganą minimalną liczbę punktów 53 projekty. Przygotowały je gminy, powiaty, placówki oświatowe, inne instytucje publiczne czy stowarzyszenia. Wszystkie one mogły ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z termomodernizacją i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej. Większość złożonych projektów dotyczy termomodernizacji szkół, ale też przychodni czy domów pomocy społecznej.   
Na dofinansowanie wszystkich wybranych projektów Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przekaże w sumie 127 mln 675 tysięcy złotych. Pieniądze trafią między innymi do Suchedniowa na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Szarych Szeregów. Wartość ogółem 1,755 miliona złotych, proponowana kwota dofinansowania 1,492 miliona złotych.
Wartość wszystkich inwestycji, które zostaną zrealizowane dzięki przyznanym w ramach konkursu dotacjom to ponad 166 milionów złotych. W ramach działania „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłaszany będzie jeszcze jeden, ostatni konkurs. Jego termin przewidziany jest na IV kwartał tego roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz