poniedziałek, 14 marca 2016

Święto szkoły w Ostojowie

W poniedziałek, 14 marca w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej odbył się XXVI Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej, który wraz z SSP w Ostojowie współorganizowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach.
W konkursie wzięło udział 23 uczniów z 5 szkół:
- Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie,
- Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Suchedniowie
- Szkoły Podstawowej w Goździe
- Szkoły Podstawowej w Łącznej
- Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie
Honorowy patronat nad Konkursem objęli:Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów. Uczestnicy recytowali dwa utwory:  limeryk, w którym dokonali autoprezentacji oraz utwór literacki ukazujący „Relacje Ja-Ty”. Uczniowie odbyli także rozmowę na temat prezentowanych utworów. Jury w składzie: Przemysław Żmiejko- reżyser Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, Mariusz Kosmalski- Skowerski- aktor, instruktor teatralny,  założyciel Szkoły Wrażliwości w Kapkazach, Małgorzata Angielska- przedstawicielka Stowarzyszenia Artystycznego Teatru ECCE HOMO i aktorka Grupy Teatralnej ANTYRAMA przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, p. Marta Boszczyk i p. Anna Knajder- Sowa - pracownice Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, Alfreda Szczepanik- emerytowana nauczycielka SSP w Ostojowie, poetka amatorka, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii uczniów klas I-III:
I miejsce: Nikola Morawska (SSP nr 3 w Suchedniowie)
II miejsce: Gabriela Margas (SSP nr 1 w Suchedniowie)
III miejsce: Aleksandra Świtek (SSP nr 3 w Suchedniowie)
Wyróżnienie: Julia Skokowska (SSP nr 3 w Suchedniowie)
W kategorii uczniów klas IV-VI:
I miejsce: Nikola Pomocnik: (SSP w Ostojowie)
II miejsce: Marcin Kuszewski (SSP w Ostojowie)
III miejsce: Karolina Chłopek (SSP nr 3 w Suchedniowie)
Wyróżnienie: Angelika Potkańska (SSP w Ostojowie)
Wyróżnienie: Maria Wędrychowska (SSP nr 1 w Suchedniowie)
Wyróżnienie: Patrycja Krogulec (SSP nr 1 w Suchedniowie)
Głównymi Fundatorami nagród byli Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Rada Miasta, Sołtys Ostojowa- Zdzisława Połeć, Rada Rodziców przy SSP Ostojowie oraz SSP w Ostojowie.
XXVI Konkurs im. Wandy Łyczkowskiej stał się częścią Święta Szkoły. Uczniowie uhonorowali postać Patronki, uczestnicząc w Mszy świętej, składając kwiaty pod tablicą pamiątkową i biorąc udział w Konkursie. Święto Szkoły było podsumowaniem działań uczniów, które trwały od wielu tygodni. Konkursowi towarzyszyły wystawy:
- „Zobaczyć słowo” – wystawa przedmiotów, które ilustrowały dosłowne znaczenie wybranego związku frazeologicznego i kart pracy,
- prac plastycznych inspirowanych utworami ukazującymi „Relacje Ja-Ty”, które były tematem tegorocznego Konkursu,
- antologii literatury i zbiorów poezji dziecięcej i młodzieżowej- książki na wystawę udostępniła Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach.
Ponadto podczas Finału XXVI Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej  zespół uczniowski przygotował przedstawienie wybranego wiersza z wykorzystaniem różnorodnych form wypowiedzi artystycznej: recytacja, przekład teatralny i  muzyczny.
Na Święto Szkoły i Finał XXVI Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej przybyli licznie rodzice, emerytowani pracownicy szkoły oraz przedstawiciele władz: Tadeusz Kowalczyk - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Cezary Błach - Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów, Krzysztof Adamiec – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Suchedniowie, Małgorzata Stępień - Radna Rady Miejskiej w Suchedniowie, Zdzisława Połeć - Sołtys Ostojowa, Beata Kaszuba - Inspektor do spraw edukacji (kierownik Oświaty), Jacenty Kita  - redaktor naczelny Gazety Suchedniowskiej, Szymon Piasta- twórca blogu Nasz Suchedniów, Urszula Salwa- Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, Elżbieta Michta - Radna Rady Miejskiej w Suchedniowie w latach 1998-2010.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i uświetnienie uroczystości swoją obecnością. (info: SSP Ostojów, więcej zdjęć na fanpage KLIKNIJ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz