wtorek, 1 sierpnia 2017

Środki na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej posiada wolne środki PFRON w wysokości 25.000 zł. przeznaczone na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych. W ramach powyższej kwoty możemy podpisać umowy na poniższe formy wsparcia:
- Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej.
- Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
Ad.1 Środki mogą być przeznaczone na wsparcie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
Ad. 2  Środki mogą być przeznaczone na utworzenie miejsca pracy zarówno osobie niepełnosprawnej posiadającej status poszukującego pracy jak i bezrobotnego.
W przypadku zainteresowania w/w formami wsparcia prosimy o kontakt z pracownikiem PUP – Elżbietą Niewczas pok. 101 tel. 41 2517 330 do dnia 04.08.2017r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz