poniedziałek, 7 sierpnia 2017

Początki kolei w Suchedniowie

W dniu 22 kwietnia 1875 roku car zatwierdził budowę Drogi Żelaznej Iwangrodzko-Dąbrowskiej przebiegającej między innymi przez Suchedniów. Realizacją odcinka pomiędzy Bzinem i Kielcami kierował Władysław Janasz, a pracami budowlanymi: Kazimierz Rzewuski, Ludwik Strokowski oraz Karol Zlasnowski.
W marcu 1883 roku prasa informowała o pracach w okolicach naszego miasteczka oraz o tym, że w Suchedniowie pojawi się pierwsza parowa lokomotywa.
...Zaraz po świętach, na całej długości budującej się drogi żelaznej rozpoczną się roboty ziemne. W tym celu do pomocy miejscowym siłom, przybędą robotnicy rosyjscy. Na dystansie od Radomia do Kielc pracować będzie w „artelu” 1,000 ludzi, z Kielc do Sędziszowa 800 ludzi, podzielonych na trzy partyje, z pomieszczeniem na Słowiku, w Tokarni i Brzeznie. W okolicach Suchedniowa puszczony  będzie w ruch jeden parowóz z miniaturowemi wagonikami dla szybszego dowozu piasku na plant kolei... Pierwszy pociąg dotarły 21 października 1883 roku...
Ważnym czynnikiem powstającej infrastruktury kolejowej było oddanie telegrafu kolejowego, który był czynny już w październiku.
...Postęp robót przygotowawczych na linii kolei żelaznej Iwangrodzko-Dąbrowskiej w obecnej chwili przedstawia się następująco… Telegraf kolejowy od stacji Iwangrodzkiej do Suchedniowa jest już czynny. Stacje są prowizoryczne i mieszczą się w prywatnych domach lub szałasach...
Na przełomie 1904-1905 roku postępowała budowa drugiego toru, o czym również donosiła ówczesna prasa.
...Drugi tor kolejowy układany na linii kolei żelaznej od Skarżyska do Strzemieszyc jakkolwiek postępuje bardzo powoli wskutek koniecznych oszczędności, jednakże stosownie do zawartych umów z przedsiębiorcami ma być zupełnie wykończony i oddany do użytku w dniu 1/14 sierpnia 1905 r. W ciągu ostatnich paru tygodni wykończono szereg domków murowanych dla dróżników, mających pełnić służbę przy nowym torze...
Warto wspomnieć o pierwszych naczelnikach suchedniowskiej stacji, którymi w XIX wieku byli: Kornel Wróblewski (1884-1886), Antoni Grabiański (1887-1888), Marian Gumkowski (1889-1891), Antoni Domański (1892-1897), Bronisław Oleks (1898-1901), Antoni Bartlet (1902-1903), Stanisław Cyrański (1902-1904), Grigorij Łazorko (1904-1907), Józef Orłowski (1907-1912), Władimir Bruszkowski (Brazul-Bruszkowski) (1910-1913). Zastępcy naczelnika stacji: Mikołaj Gotin (1886 rok), Ludwik Cynke (1886-1888), Jan Płużański (1888 rok), Jan Szostak (1889), Kazimierz Dergiman (1889-1895), Franciszek Czaplicki (1896), Władysław Paprocki (1897), Jan Zaprzycki (1898).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz