wtorek, 1 sierpnia 2017

Można składać wnioski o 500+

Od 1 sierpnia można już składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy 2017/2018, w ramach Programu „Rodzina 500 plus". Dotyczy to rodzin zainteresowanych dalszym korzystaniem  z tej formy wsparcia, jak i tych, które chcą dołączyć do rządowego programu. Formularze przyjmowane są bezpośrednio w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet - E-wniosek można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej..
Świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+ przysługuje rodzicom, opiekunom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wsparcie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.
Rokiem bazowym do obliczenia kryterium dochodowego (przy ubieganiu się na pierwsze dziecko) jest rok 2016. Przy składaniu wniosku należy powiadomić o utracie lub uzyskaniu nowego dochodu.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik nastąpi do 31 października br. Natomiast jeśli wniosek wraz z dokumentami złożony zostanie w terminie od 1 września do 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do 30 listopada 2017 r.

1 komentarz:

  1. Petenci, pilnujcie by odejmowano wam koszty uzyskanie dochodu w przypadku uzyskania dochodu w 2017, poniewaz MOPs w Suchedniowie tego nie odejmuje a powinien.

    OdpowiedzUsuń